Belajar untuk bercakap kegemaran dan kebencian seseorang
try Again
Tip1:hello
Lesson 56
Belajar untuk bercakap kegemaran dan kebencian seseorang
'Saya suka roti.' Menerjemahkan ke Bahasa Inggeris.;
I like noodles.
I like cup cakes.
I like apple.
I like bread.
'Saya suka nasi.' Menerjemahkan ke Bahasa Inggeris.;
I like rice.
I am like rice.
I am liking rice.
I liking rice.
Pilih perkataan yang betul untuk mengisi tempat kosong.
I really ______
likes
like
liking
am like
'Siti suka ais krim.' Menerjemahkan ke Bahasa Inggeris.;
Siti liking ice cream.
Siti is likes ice cream.
Siti like ice cream.
Siti likes ice cream.
'Anda benar-benar suka kacang dan beras.' Menerjemahkan ke Bahasa Inggeris.;
You really likes kidney beans and rice.
You are really like kidney beans and rice.
You really like kidney beans and rice.
You really are like kidney beans and rice.
Dia (perempuan) suka Maggi.
  • like
  • likes
  • she
  • is
  • maggi.
  • are
  Kamu memang suka nasi.
  • you
  • are
  • like
  • rice.
  • really
  • likes
  Pilih perkataan yang betul untuk mengisi tempat kosong.
  Adibah ______
  really is likes
  really likes
  really does likes
  is really likes
  Ibu bapa saya suka pizza.
  • parents
  • are
  • like
  • likes
  • my
  • pizza.
  Pilih perkataan yang betul untuk mengisi tempat kosong.
  We ______
  really like fish
  are really like fish
  are like fish really
  really likes fish
  Pilih perkataan yang betul untuk mengisi tempat kosong.
  ______
  We really likes
  He really like
  They really likes
  I really like
  Tip
  =
  I, You, We, They -> Like
  =
  He, She, It, a person (singular) -> Likes
  'Saya tidak suka susu.' Menerjemahkan ke bahasa inggeris.;
  I doesn't like milk.
  I am not like milk.
  I don't like milk.
  I don't likes milk.
  Pilih perkataan yang betul untuk mengisi tempat kosong.
  I ______
  likes
  don't like
  doesn't like
  am like
  Anda tidak suka bir.
  • like
  • don't
  • doesn't
  • you
  • beer.
  • likes
  'Dia (perempuan) tidak suka makanan goreng.' Menerjemahkan ke bahasa inggeris.;
  She don't like fried food.
  She doesn't likes fried food.
  She doesn't like fried food.
  She don't like fried food.
  Liza dan saya tidak suka susu.
  • Liza
  • and
  • I
  • don't
  • like
  • milk.
  Pilih perkataan yang betul untuk mengisi tempat kosong.
  That woman ______
  don't like
  doesn't like
  doesn't likes
  is like
  Wanita-wanita tersebut tidak suka bawang putih.
  • don't
  • women
  • woman
  • those
  • like
  • garlic.
  Pilih perkataan yang betul.
  I ______
  don't like
  doesn't like
  likes
  am like
  Tip
  =
  I, you, we, they, more than 1 person (plural) -> Don't like
  =
  He, she, it, a person (singular)_>Doesn't like

  Ambil perhatian dalam ayat makna negatif hanya 'do/does' perlu mengubah bentuk, like tidak perlu

  Doesn't like's
  Dengarkan dialog dengat teliti.
  Hey Nadia! Do you like milk?
  Nadia!Adakah anda suka susu?


  No, I don't like milk. I prefer coke.
  Tidak, saya tidak suka susu. Saya lebih suka coke.


  But milk is good for health!
  Tetapi susu manfaat kesihatan!


  'Adakah anda suka teh?' Menerjemahkan ke Bahasa Inggeris.;
  Do you likes tea?
  Does you like tea?
  Do you like tea?
  Are you like tea?
  'Buah-buahan memanfaatkan kesihatan. Adakah anda suka buah-buahan?' Diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris;
  Fruits are good for health. Do you like fruits?
  Fruits are good for health. Do you likes fruits?
  Fruits are good for health. Does you likes fruits?
  Fruits are good for health. Does you like fruits?
  Pilih perkataan yang betul.
  This cake is delicious! ______
  Does Jamal like
  Does Jamal likes
  Do Jamal likes
  Menerjemahkan ke Bahasa Inggeris.
  Adakah kakak anda suka telur?
  Adakan Azizah dan Maya suka ayam?
  • Azizah and Maya
  • does
  • like
  • do
  • likes
  • chicken?
  Adakah budak lelaki itu suka ais krim?
  • do
  • likes
  • like
  • does
  • that boy
  • ice cream?
  Adakah orang-orang ini suka makanan goreng?
  • fried food?
  • do
  • does
  • like
  • these people
  • likes
  'Adakah Anne suka makanan vegetarian?' Menerjemahkan ke Bahasa Inggeris.;
  Do Anne like vegetarian food?
  Does Anne like vegetarian food?
  Does Anne likes vegetarian food?
  Do Anne likes vegetarian food?
  Menerjemahkan ke Bahasa Inggeris.
  Saya suka makanan vegetarian.
  Positif Negatif Pertanyaan
  i, you, we, they like dont like do (i, you, we, they) like?
  he, she, it likes doesnt like does (he, she, it) like?
  i i like pizza i dont like pizza do i like pizza?
  you you like pizza you dont like pizza do you like pizza?
  we we like pizza we dont like pizza do we like pizza?
  they they like pizza they dont like pizza do they like pizza?
  he he likes pizza he doesnt like pizza does he like pizza?
  she she likes pizza she doesnt like pizza does she like pizza?
  it it likes pizza it doesnt like pizza does it like pizza?
  =
  !
  Dengar
  Tip
  Perkataan seterusnya