Learn to describe a place
try Again
Tip1:hello
Lesson 56
Learn to describe a place
A=Bir
quiet=sessiz, sakin
I=Ben
live=yaşıyorum
in=-de
a quiet neighborhood.=sessiz bir mahalle
İpucu
Quiet = Sessiz/ Sakin
Q-U-I-E-T -> Yazıma dikkat edin
Quite = çok
Yazımları çok benzer olsa da bu iki sözcük farklı anlama gelir.
'Mahalle' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
Office
Neighborhood
Park
University
İNGİLİZCEYE ÇEVİRİN.
Sessiz bir mahallede yaşıyorum
A=Bir
busy=yoğun, meşgul
'New York yoğun bir şehirdir.' Selecciona la traducción correcta en inglés.;
New York is a beautiful city.
New York is a busy city.
New York is a fantastic city.
New York is a friendly city.
İNGİLİZCEYE ÇEVİRİN.
İstanbul yoğun bir şehirdir.
İpucu
City = Şehir
Town = Kasaba
İngilizcede yerleşim yerlerinden bahsederken büyük şehirlere 'city', daha küçük yerleşim yerlerine 'town' denir.
'Meşgul' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
Beautiful
Fantastic
Quiet
Busy
This=Bu
village=köy
is=-dir
a=bir
'Sıkıcı bir yer' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
A beautiful place.
A fantastic place.
A quiet place.
A boring place.
İNGİLİZCEYE ÇEVİRİN.
Sıkıcı bir şehir
İNGİLİZCEYE ÇEVİRİN.
Sessiz bir köy
'Paris güzel bir şehirdir.' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
Paris is a beautiful city.
Paris is a busy city.
Paris is a quiet city.
Paris is a boring city.
'Londra harikadır.' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
London is fantastic.
London is a fantastic.
London is fantastic city.
London has fantastic city.
A=Bir
noisy=gürültülü
Downtown=Şehir merkezi
has=sahiptir
noisy=gürültülü
'Bu gürültülü bir şehirdir.' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
This is a quiet city.
This is a beautiful city.
This is a busy city.
This is a noisy city.
'New York'un gürültülü caddeleri vardır.' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
New York has a noisy streets.
New York has noisy streets.
New York has quiet streets.
New York has noisy neighborhoods.
Doğru yanıtı seçin.
London has ______
noisy
noise
noisely
is noisy
Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
New York has busy ______
streets
place
city
is street
İNGİLİZCEYE ÇEVİRİN.
Caddeler
Paris=París
has=sahiptir
great=harika
İNGİLİZCEYE ÇEVİRİN.
Restoran
İstanbul'un harika restoranları vardır.
  • does
  • restaurants.
  • great
  • has
  • Istanbul
  • restaurant.
  New York'un gürültülü caddeleri vardır.
  • noisy
  • streets.
  • quiet
  • has
  • New York
  • busy
  İzmir harika bir yerdir.
  • fantastic
  • a
  • place.
  • is
  • Izmir
  • village.
  Kapadokya güzel bir yerdir
  • park.
  • beautiful
  • place.
  • is
  • a
  • Kapadokya
  =
  !
  Dinleyin
  İpucu
  Bir sonraki kelime