Prepositions of Place (III): Practice exercise
try Again
Tip1:hello
Lesson 57
Prepositions of Place (III): Practice exercise
=
There is=Vardır
a bank=bir banka
across=öbür tarafında
İpucu
Across the street = Caddenin karşısında/öbür tarafında
There is a bank across the street. = Caddenin öbür tarafında bir banka vardır.
'Öbür tarafında' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
Behind
Across
Under
Near
Dinleyin ve doğru İngilizce çeviriyi seçin: 'There is a bank across the street from my house.' ;
Evimin arkasında bir banka var.
Evimin altında bir banka var.
Evimin caddesinin öbür tarafında bir banka var.
Evimde bir banka var.
Dinleyin ve doğru İngilizce çeviriyi seçin: 'There is a supermarket across from my house.' ;
Evimin yakınında bir süpermarket var.
Evimin arkasında bir süpermarket var.
Evimin caddesinin öbür tarafında bir süpermarket var.
Evimin önünde bir süpermarket var.
İNGİLİZCEYE ÇEVİRİN.
Öbür tarafında
İNGİLİZCEYE ÇEVİRİN.
Süpermarket
İpucu
There is a bank on this street. = Bu caddede bir banka vardır.
Soru cümlelerinin 'Is there' ile başladığını unutmayın.
=
İNGİLİZCEYE ÇEVİRİN.
Bu caddede bir süpermarket var mı?
İpucu
Is there a bank on this street? = Bu caddede bir banka var mı?
Are there any banks on this street? = Bu caddede hiç banka var mı (Any - Hiç)
Birden fazla bankadan söz edildiği için soru cümlesi 'are there' ile başlar.
'Bu şehirde hiç iyi restoran var mı?' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
Is there any good restaurants in this city?
Are there any good restaurants in this city?
Are their any good restaurants in this city?
Are they any good restaurants in this city?
'Evimin yakınında harika bir restoran var.' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
There is a great restaurant across from my house.
There is a great mall next to my house.
There is a great restaurant behind my house.
There is a great restaurant next to my house.
'Mahallemde harika bir restoran var.' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
There are two great restaurants in my neighborhood.
There are no great restaurants in my neighborhood.
There are great restaurants in my neighborhood.
There is a great restaurant in my neighborhood.
=
There is=Var
a mall=bir alışveriş merkezi
behind=arkasında
İNGİLİZCEYE ÇEVİRİN.
Süpermarket
=
There is=var
a mall=bir alışveriş merkezi
behind=arkasında
'Merve sınıfta benim arkamda oturur.' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
Merve sits behind me in the class.
Merve sits next to me in the class.
Merve sits in front me in the class.
Merve sits at my backside in the class.
Evimin arkasında bir kilise vardır.
  • is
  • there
  • church
  • a
  • behind
  • my house.
  Evimin yakınında bir alışveriş merkezi vardır.
  • is
  • mall
  • there
  • a
  • near
  • my house.
  Evimin yakınında 5 alışveriş merkezi vardır.
  • there is
  • malls
  • there are
  • 5
  • near
  • my house.
  Sezin sınıfta Merve'nin önünde oturur.
  • Merve
  • the class.
  • sits
  • in front of
  • Sezin
  • in
  'Önünde' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
  Behind
  In front
  Under
  Near
  Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
  Leyla sits ______
  next
  behind
  under


  Fotoğrafa bakıp doğru yanıtı seçin.
  The pen is under the notepad.
  The pen is next to the notepad.


  Fotoğrafa bakıp doğru yanıtı seçin.
  The red pen is in between the green pen and the black pen.
  The red pen is under the green pen and the black pen.
  Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
  Leyla sits ______
  between
  in front
  Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
  ______
  Are there
  There
  Is there
  Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
  ______
  Is there
  There
  There are
  Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
  ______
  There aren't
  There isn't
  Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
  ______
  Is there
  There are
  Are
  Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
  ______
  There is
  There are
  Is
  'Arasında' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
  Behind
  Between
  Under
  Near
  'Kilise ve bankanın arasında bir kütüphane var.' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
  There is a bookstore behind the church and the bank.
  There is a book store across from the church and the bank.
  There is bookstore between the church and the bank.
  There is a bookstore under the church and the bank.
  =
  !
  Dinleyin
  İpucu
  Bir sonraki kelime