Latihan untuk 'have got'
try Again
Tip1:hello
Lesson 61
Latihan untuk 'have got'
Tip
I have got a stomach ache = Saya sakit perut
Ia juga boleh dikatakan:I have a stomach ache.
I have got a fever = Saya demam
Deman katakan“ have a fever.”

'Have got' Lebih banyak digunakan dalam UK Inggeris.

Biasanya hanya menggunakan 'have' sudah cukup.
'Saya demam.' Pilih penterjemahan Bahasa Inggeris yang betul.;
I have got a fever.
I have get a fever.
I am get a fever.
I am have a fever.
'Saya sakit perut.' Pilih penterjemahan Bahasa Inggeris yang betul.;
I have got a stomach is ache.
I have got a stomach ache.
I have got a stomach aches.
I have got a stomachs ache.
'Saya demam.' Pilih penterjemahan Bahasa Inggeris yang betul.;
I have got a fever.
I have got a cold.
I have got a stomach ache.
I am have a cold.
Menerjemahkan ke Bahasa Inggeris.
Sakit perut
Menerjemahkan ke Bahasa Inggeris.
Demam
How=Bagaimana
are=ialah
you=anda
Tip
How are you feeling = Bagaimanakah anda berasa?
\'How are you\'biasanya digunakan sebagai ucapan bertemu, apabila ditanya mengenai kesihatan orang lain, anda perlu mengatakan

\'How are you feeling\', untuk menunjukkan ketidakselesaan fizikal badan bagi pihak menerima.
=
I=Saya
am=ialah
not=tidak
feeling=berasa
'I am not feeling well.' Menerjemahkan ke Bahasa Melayu.;
Saya berasa tidak selesa.
Saya rasa seronok.
Saya baik.
Saya tidak berasa.
Tip
I am not feeling well = Saya berasa tidak selesa.
Di sini katakan\'I am not well\'=Saya berasa tidak selesa.
=
Pilih perkataan yang betul untuk mengisi tempat kosong.
I am ______
not feel well
not feeling well
not feels well
don't feeling well
Pilih perkataan yang betul untuk mengisi tempat kosong.
How are you ______
feels
feel
'Kepala saya sakit.' Menerjemahkan ke Bahasa Inggeris.;
I have got a terrible head ache.
I am have a terrible head ache.
I am get a terrible head ache.
I have getting a terrible head ache.
Pilih perkataan yang betul untuk mengisi tempat kosong.
I can't eat. I ______
am get
have got
have get
have getting
Saya sakit gigi.
  • a
  • toothache.
  • stomach ache.
  • have got
  • am have
  • I
  Pilih perkataan yang betul untuk mengisi tempat kosong.
  Do you have a thermometer? I think ______
  I have got a fever
  I am get a fever
  I am have a fever
  I will got a fever
  Menerjemahkan ke Bahasa Inggeris.
  Saya mempunyai selesema.
  Pilih perkataan yang betul untuk mengisi tempat kosong.
  Is there a dentist here? I ______
  have got a toothache
  have get a toothache
  am get a toothache
  am have a toothache
  'Saya sakit tekak.' Menerjemahkan ke Bahasa Inggeris.;
  I have got a stomach ache.
  I have got a sore throat.
  I have got a head ache.
  I have got a back ache.
  stomach ache Sakit perut
  toothache Sakit gigi
  head ache Sakit kepala
  back ache Sakit belakang
  fever Demam
  cold Sejuk
  cough batuk
  sore throat Sakit tekak
  diarrhea cirit-birit
  constipation sembelit
  nausea Loya
  vomit muntah
  bruise lebam
  fracture patah
  pain Sakit
  =
  !
  Dengar
  Tip
  Perkataan seterusnya