ବାରମାସ (Ordinal numbers ଶିଖନ୍ତୁ - first, second, tenth, etc.)
try Again
Tip1:hello
Lesson 62
ବାରମାସ (Ordinal numbers ଶିଖନ୍ତୁ - first, second, tenth, etc.)
The first month=ପ୍ରଥମ ମାସ
of the year=ବର୍ଷ ର
is=ହେଉଛି
ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ର ଚୟନ କରି, ଶୁନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୁରଣ କରନ୍ତୁ
The ______
one
first
before
ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ର ଚୟନ କରି, ଶୁନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୁରଣ କରନ୍ତୁ
The ______
two
second
twost
ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ର ଚୟନ କରି, ଶୁନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୁରଣ କରନ୍ତୁ
April is the ______
fourth month
four month
fourth months
first ପ୍ରଥମ
second ଦ୍ବିତୀୟ
third ତୃତୀୟ
fourth ଚତୁର୍ଥ
fifth ପଞ୍ଚମ (ସ୍ପେଲିଂଗ୍ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ)
sixth ଷଷ୍ଠ
seventh ସପ୍ତମ
eighth ଅଷ୍ଟମ
ninth ନବମ
tenth ଦଶମ
eleventh ଏକାଦଶ
twelfth ଦ୍ବାଦଶ
ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ର ଚୟନ କରି, ଶୁନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୁରଣ କରନ୍ତୁ
The sixth month is ______
May
April
July
ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ର ଚୟନ କରି, ଶୁନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୁରଣ କରନ୍ତୁ
The eleventh month is ______
October
November
December
November=ନଭେମ୍ବର
comes=ଆସେ
after=ପରେ
September=ସେପ୍ଟେମ୍ବର
comes=ଆସେ
before=ପୁର୍ବରୁ
ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ର ଚୟନ କରି, ଶୁନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୁରଣ କରନ୍ତୁ
January comes ______
after
before
first
ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ର ଚୟନ କରି, ଶୁନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୁରଣ କରନ୍ତୁ
April comes ______
last
later
after
before
ଜୁଲାଈ, ଜୁନ୍ ପରେ ଆସେ.
  • comes
  • second
  • after
  • July
  • June
  • come
  ଅଗଷ୍ଟ ହେଉଛି ବର୍ଷ ର ଅଷ୍ଟମ ମାସ.
  • is
  • eighth month
  • of
  • the year
  • August
  • the
  ଇଂରାଜୀ ରେ ଅନୁବାଦ କରନ୍ତୁ
  ଡିସେମ୍ବର, ନଭେମ୍ବର ପରେ ଆସେ.
  ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ର ଚୟନ କରି, ଶୁନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୁରଣ କରନ୍ତୁ
  December is the ______
  first
  last
  after
  ଟିପ୍
  Last month = ଶେଷ ମାସ
  Last month = ଗତ ମାସ
  Last ର ଅର୍ଥ ଶେଷ ଓ ଗତ, ଉଭୟ ହେଇ ପାରେ. ବ୍ୟବହାର କରିଲା ସମୟରେ ଏହାର ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ.
  ଗତ ମାସ = Previous month ମଧ୍ୟ ହେବ.
  Next=ପରବର୍ତ୍ତୀ
  ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ର ଚୟନ କରି, ଶୁନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୁରଣ କରନ୍ତୁ
  Which is the ______
  after month
  before month
  next month
  ଜାନୁଆରୀ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ମାସ.
  • is
  • first
  • month
  • the
  • January
  • before
  ଟିପ୍
  =
  ମାସ ନାଁ ପୁର୍ବରୁ \'the\' / \'a\' / \'an\' ଇତ୍ୟାଦି ଲଗା ଯାଏ ନାହିଁ.
  =
  ମାସ ର ନାଁ CAPITAL(ଇଂରାଜୀ ର ବଡ ଅକ୍ଷର) ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ.
  Eg. January, February
  after ପରେ
  before ପୁର୍ବରୁ
  first ପ୍ରଥମ
  last ଶେଷ
  last/previous ଗତ
  next ପରବର୍ତ୍ତୀ
  ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ର ଚୟନ କରି, ଶୁନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୁରଣ କରନ୍ତୁ
  Diwali is ______
  next
  after
  first
  before
  =
  !
  ଶୁଣନ୍ତୁ
  ଟିପ୍
  ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶବ୍ଦ