हफ्तामा र तिनीको प्रयोग
try Again
Tip1:hello
Lesson 63
हफ्तामा र तिनीको प्रयोग
सोमवार monday mon.
मंगलवार tuesday tue.
बुधवार wednesday wed.
बिहिबार thursday thu.
शुक्रवार friday fri.
शनिवार saturday sat.
आइतबार sunday sun.
उपयुक्त शब्द छनौट गरी रिक्त स्थान भर्नुहोस.
Monday comes ______
after Tuesday
before Tuesday
उपयुक्त शब्द छनौट गरी रिक्त स्थान भर्नुहोस.
Friday comes ______
after Thursday
after Saturday
before wednesday
उपयुक्त शब्द छनौट गरी रिक्त स्थान भर्नुहोस.
I ______
don't work
doesn't work
don't works
मिसिंग शब्द छनौट गरेर, रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
Do you work ______
on Saturdays?
at Saturdays?
in Saturdays?
on the Saturdays?
'She doesn't work on weekends.' को नेपालीमा अनुवाद के हुन्छ​?
उनी सोमवार देखि शुक्रवार काम गर्नुहुन्न​.
उनी शनिवार देखि आइतवार काम गर्नुहुन्न.
म आइतबार क्रिकेट खेल्छु.
  • play
  • I
  • do
  • cricket
  • on
  • Sundays.
  के तपाइ मंगलवार मंदिर जानुहुन्छ​?
  • You
  • go
  • do
  • the temple
  • on Tuesdays?
  • to
  उपयुक्त शब्द छनौट गरी रिक्त स्थान भर्नुहोस.
  Today ______
  is Monday
  happens Monday
  are Monday
  is the Monday
  भोलि मंगलवार हो.
  • Yesterday
  • tomorrow
  • is
  • Tuesday.
  • Monday
  • the
  अंग्रेज़ी मा अनुवाद गर्नुहोस.
  बुधवार
  अंग्रेज़ी मा अनुवाद गर्नुहोस.
  बिहिबार
  'के तपाइको जन्मदिन यो शुक्रबार हो?' को अङ्रेजिमा अनुवाद के हुन्छ ? सही विकल्प गर्नुहोस.;
  Is your birthday on this Friday?
  Is your birthday on this Sunday?
  Is your birthday on this Saturday?
  Is your birthday on this Monday?
  Every=प्रत्येक
  उपयुक्त शब्द छनौट गरी रिक्त स्थान भर्नुहोस.
  Every ______
  Saturdays
  Saturday
  मिसिंग शब्द छनौट गरेर, रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
  I go to the gym ______
  every Sunday
  every Sundays
  the every Sunday
  मिसिंग शब्द छनौट गरेर, रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
  I go to the temple on ______
  Wednesdays
  every Wednesdays
  the Wednesdays
  a Wednesdays
  =
  !
  सुन्नुहोस्
  टिप
  अर्को शब्द