Belajar tentang hari dalam seminggu dan penggunaannya.
try Again
Tip1:hello
Lesson 63
Belajar tentang hari dalam seminggu dan penggunaannya.
Isnin monday mon.
Selasa tuesday tue.
Rabu wednesday wed.
Khamis thursday thu.
Jumaat friday fri.
Sabtu saturday sat.
Ahad sunday sun.
Pilih perkataan yang betul untuk mengisi tempat kosong.
Monday comes ______
after Tuesday
before Tuesday
Pilih perkataan yang betul untuk mengisi tempat kosong.
Friday comes ______
after Thursday
after Saturday
before wednesday
Pilih perkataan yang betul untuk mengisi tempat kosong.
I ______
don't work
doesn't work
don't works
Pilih perkataan yang betul untuk mengisi tempat kosong.
Do you work ______
on Saturdays?
at Saturdays?
in Saturdays?
on the Saturdays?
'She doesn't work on weekends.' Menerjemahkan ke Bahasa Melayu.
Dia (perempuan) tidak bekerja pada hari Isnin hingga Jumaat.
Dia (perempuan) tidak bekerja pada hari Sabtu hingga Ahad.
Saya bermain kriket pada setiap hari Ahad.
  • play
  • I
  • do
  • cricket
  • on
  • Sundays.
  Adakah anda pergi ke kuil pada setiap hari Selasa?
  • You
  • go
  • do
  • the temple
  • on Tuesdays?
  • to
  Pilih perkataan yang betul untuk mengisi tempat kosong.
  Today ______
  is Monday
  happens Monday
  are Monday
  is the Monday
  Esok ialah hari Selasa.
  • Yesterday
  • tomorrow
  • is
  • Tuesday.
  • Monday.
  • the
  Menerjemahkan ke Bahasa Inggeris.
  Rabu
  Menerjemahkan ke Bahasa Inggeris.
  Khamis
  'Adakah hari jadi anda adalah hari Jumaat ini?' Pilih penterjemahan Bahasa Inggeris yang betul.;
  Is your birthday on this Friday?
  Is your birthday on this Sunday?
  Is your birthday on this Saturday?
  Is your birthday on this Monday?
  Every=Setiap
  Pilih perkataan yang betul untuk mengisi tempat kosong.
  Every ______
  Saturdays
  Saturday
  Pilih perkataan yang betul untuk mengisi tempat kosong.
  I go to the gym ______
  every Sunday
  every Sundays
  the every Sunday
  Pilih perkataan yang betul untuk mengisi tempat kosong,
  I go to the temple on ______
  Wednesdays
  every Wednesdays
  the Wednesdays
  a Wednesdays
  =
  !
  Dengar
  Tip
  Perkataan seterusnya