Learn the difference between: this, that, these, those
try Again
Tip1:hello
Lesson 63
Learn the difference between: this, that, these, those
İpucu
This = Bu
'This' konuşanın yakınındaki veya önündeki varlıklardan bahsedilirken kullanılır.
That = Şu
'That' konuşanın uzağındanki varlıklardan bahsedilirken kullanılır.
İpucu
Here = Burada
Here = Yakında
There = Orada
There = Uzakta
How much=Kaç para
is=-dır
this=bu
skirt=etek
İpucu
How much is this skirt here? = (Buradaki) bu etek kaç paradır?
=
How much=Kaç para
is=-dır
that=şu
skirt=etek
Dinleyin.
Good morning!
Günaydın!


Good morning! Can I help you?
Günaydın! Size yardım edebilir miyim?


Yes, how much is that skirt in the window?
Evet, vitrindeki şu etek kaç para?


150 TL.
150 TL.


And this top here?
Peki ya şu bluz?


80 TL.
80 TL.


Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
How much is ______
this
that
these
İpucu
These = Bunlar
'These' ve 'those' birden fazla varlıktan bahsedilen cümlelerde kullanılır.
Those = Şunlar
'These' ve 'those' birden fazla varlıktan bahsedilen cümlelerde kullanılır.

These = Yakındaki varlıklar
Those = Uzaktaki varlıklar
Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
How much are ______
those
these
that
this
Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
How much are ______
those
these
this
that
Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
Can I have ______
this
these
those


Fotoğrafa bakıp doğru yanıtı seçin.
Those peaks
This peaks


Fotoğrafa bakıp doğru yanıtı seçin.
These cupcakes
Those cupcakes


Fotoğrafa bakıp doğru yanıtı seçin.
This dress
That dress


Fotoğrafa bakıp doğru yanıtı seçin.
Can I have these shoes?
Can I have this shoes?


çoğuldur, bu yüzden 'those' kullanılır.
That house
This house
Dinleyin.
Assistant: Good morning! Can I help you?
Asistan: Günaydın! Size yardımcı olabilir miyim?


: Yes, how much are these coffee cups?
: Evet, bu kahve fincanları kaç para?


Assistant: 40 TL each.
Asistan: Her biri 40 TL


: And that coffee pot in the window?
: Peki ya vitrindeki şu kahve demliği?


Assistant: 150 TL.
Asistan: 150 TL.


: And this coffee pot here?
: Peki ya bu kahve demliği?


Assistant: 110 TL.
Asistan: 110 TL.


: Okay! Can I have three of these coffee cups here and that coffee pot in the window, please?
: Tamam! (Buradaki) bu kahve fincanlarından üç tane ve vitrindeki şu kahve demliğini alabilir miyim, lütfen?


Assistant: Sure!
Asistan: Elbette!


=
!
Dinleyin
İpucu
Bir sonraki kelime