Ayat Present progressive & continuous tense
try Again
Tip1:hello
Lesson 65
Ayat Present progressive & continuous tense
Tip
I am writing a letter = Saya sedang menulis surat.
Present progressive dan Present continuous tense Ia merujuk kepada jenis yang sama tegang, menunjukkan satu perkara yang berterusan.
=
Bentuk ini berbeza dengan simple present tense, bercakap tentang perkara yang berterusan bukan perkara yang melakukan setiap hari (Contoh hobi).
Tip
=
I go to work =Saya bekerja -> perkara sehari-hari -> Simple present tense
I am going to work = Saya akan bekerja -> Dengan serta-merta -> Present Progressive
Pilih perkataan yang betul untuk mengisi tempat kosong.
I ______
am write
am writing
have writing
writes
Pilih perkataan yang betul untuk mengisi tempat kosong.
Rosnah and Shauki are at the play ground. They ______
are playing
playing
play
do not playing
Pilih perkataan yang betul untuk mengisi tempat kosong.
Look, I ______
wear
am wearing
am wear
wearing
Pilih perkataan yang betul untuk mengisi tempat kosong.
We ______
are sleep
are sleeping
do sleep
sleeping
Pilih perkataan yang betul untuk mengisi tempat kosong.
They ______
play
are playing
playing
plays
Pilih perkataan yang betul untuk mengisi tempat kosong.
Everyone ______
are talking
do talk
is talk
is talking
Pilih perkataan yang betul untuk mengisi tempat kosong.
They ______
is going
goes
are going
are go
Siapakah yang anda bercakap dengan?
  • who
  • talking
  • are
  • talk
  • you
  • to?
  Apa yang anda buat?
  • what
  • do?
  • you
  • are
  • doing?
  • we
  Pilih perkataan yang betul untuk mengisi tempat kosong.
  They ______
  do not reading
  are not reading
  are read
  Tip
  =
  Present Progressive tense digunakan untuk menerangkan perkara yang sedang dalam progress, tetapi tidak perlu menambah masa penghurai.
  Eg. I am preparing for a dance competition.
  =
  Anda sedang membuat persediaan untuk pertandingan tarian - Jadi sini perlu menggunakan present progressive tense.

  Kerana ini bukan urusan harian, jadi sini tidak perlu menggunakan present tense.
  Pilih perkataan yang betul untuk mengisi tempat kosong.
  I ______
  am study
  am studying
  do study
  studies
  Pilih perkataan yang betul untuk mengisi tempat kosong.
  I ______
  don't going
  are not going
  am not going
  am not go
  Pilih perkataan yang betul untuk mengisi tempat kosong.
  We ______
  read
  do read
  reading
  are reading
  Pilih perkataan yang betul untuk mengisi tempat kosong.
  You ______
  are taking
  are take
  do take
  taking
  Adakah anda sedang bermain sekarang?
  • Are
  • you
  • do
  • play
  • playing
  • right now?
  Saya sedang tidur sekarang.
  • I
  • am
  • sleep
  • right now.
  • sleeping
  • do
  'Kami tidak menonton TV.' Pilih penterjemahan Bahasa Inggeris yang betul.;
  We are not watching TV.
  We do not watch TV.
  We not watching TV.
  We are watching TV.
  'Kami mahu pergi ke luar bandar.' Pilih penterjemahan Bahasa Inggeris yang betul.;
  We going out of town.
  We are going out of town.
  We are go out of town.
  We're are going out of town.
  'Adakah mereka sedang memasak?' Pilih penterjemahan Bahasa Inggeris yang betul.;
  Do they cook food?
  They are cooking food?
  Are they cooking food?
  Do they cooking food?
  'Adakah mereka sedang memanggil kita?' Pilih penterjemahan Bahasa Inggeris yang betul.;
  Are they calling we?
  Do they call us?
  Do they calling us?
  Are they calling us?
  'Saya tidak membaca sebarang buku sekarang.' Pilih penterjemahan Bahasa Inggeris yang betul.;
  I am reading book now.
  I am not reading any books right now.
  I do not reading any books right now.
  I am not read any books now.
  =
  !
  Dengar
  Tip
  Perkataan seterusnya