Learn the correct usage of uncountable nouns
try Again
Tip1:hello
Lesson 66
Learn the correct usage of uncountable nouns


Fotoğrafa bakıp doğru yanıtı seçin.
Milk is good for health.
A milk is good for health.
Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
Can I have ______
a milk
few milk
some milk
Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
I drink ______
milk
milks
a milk
Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
I want ______
a
few
some
many
Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
I want some ______
waters
water
İpucu
=
Water, no waters
Bread, no breads
=
Sayılabilir olmayan varlıklar çoğul halde kullanılmaz.
İpucu
=
Water
A water
=
Sayılabilir olmayan varlıklarla a/an' kullanılmaz.
'Fincanda ne kadar süt var?' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
How many milk is there in the cup?
How much milk is there in the cup?
How much milk are there in the cup?
How much milks is there in the cup?
Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
How much ______
sugar
sugars
Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
How much ______
juice are
juice is
juices are
Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
There isn't ______
many
much
a
İpucu
There are not many eggs. = Çok yumurta yok.
There isn't much milk. = Çok süt yok.
Sayılamayan varlıklar için 'much' kullanırız.
İpucu
There are a few eggs in the basket. = Sepette birkaç yumurta var.
There is some tea in the cup. = Fincanda biraz çay var.
Sayılamayan varlıklar için 'some' kullanırız, 'a few' değil.
Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
There ______
is some
is few
is a
Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
There ______
aren't much
isn't much
isn't many
isn't a
'Kutuda biraz un var.' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
There are some flour in the box.
There are few flour in the box.
There is some flour in the box.
There is few flour in the box.
'Kutuda çok un yok.' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
There aren't many flour in the box.
There isn't many flour in the box.
There aren't much flour in the box.
There isn't much flour in the box.
'Bardakta çok süt yok.' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
There aren't much milk in the glass.
There isn't a much milk in the glass.
There isn't much milk in the glass.
There isn't many milk in the glass.
Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
Can I have ______
a
many
some
few
Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
I want ______
some
few
many
İpucu
Bir bira lütfen = One beer please
Beer (bira), Pepsi (Pepsi) etc sayılabilir veya sayılmaz olabilir.
Burada bir bardak veya bir şişe biradan bahsettiğimiz için sayılabilirdir.
Biraz bira = Some beer
İçecekler kendi hallerinde sayılabilir değildir.
İpucu
Some water = Biraz su
'Water (su)' sayılabilir değildir.
A glass of water. = Bir bardak su.
'A glass of water' (Bir bardak su) sayılabilirdir.


Fotoğrafa bakıp doğru yanıtı seçin.
A glass of milk
A milk


Fotoğrafa bakıp doğru yanıtı seçin.
Some milk
A milk
İpucu
Some bread = Biraz ekmek
A slice of bread = Bir dilim ekmek (dilim
'Bread' sayılamaz ama 'a slice of bread' sayılabilir.
'A carton of milk' Hangisidir: Countable veya Uncountable?
Countable
Uncountable
=
!
Dinleyin
İpucu
Bir sonraki kelime