Kata 'Adverbs' yang berkenaan cara - quickly, slowly, well, fast,
try Again
Tip1:hello
Lesson 67
Kata 'Adverbs' yang berkenaan cara - quickly, slowly, well, fast,
She=Dia (perempuan)
speaks=bercakap
Tip
She speaks fluent English = Dia (perempuan) bercakap Bahasa Inggeris dengan fasih.

Fluent adalah kata sifat (adjective) Sini boleh menggambarkan English (Bahasa Inggeris = Kata kerja)
She speaks fluently = Dia (perempuan) bercakap dengan fasih.

Fluently adalah kata keterangan (adverb), sini boleh menggambarkan Speak (katakan -> Kata kerja).
Kata keterangan digunakan untuk mengubah perkara dan tindakan yang sedang berterusan.

Fluent (adjective) -> Fluently (adverb)
Pilih perkataan yang betul untuk mengisi tempat kosong.
She dances ______
beautiful
beautifully
with beautiful
Dia (perempuan) makan dengan cepat.
  • eat
  • eats
  • quick.
  • quickly.
  • she
  • is
  'Dia (lelaki) berjalan perlahan-lahan.' Pilih penterjemahan Bahasa Inggeris yang betul.;
  He walks slow.
  He walks slowly slowly.
  He walks slowly.
  He is walk slowly.
  Tip
  =
  Sesetengah adverba dan kata sifat ejaan adalah sama

  Contoh: Fast -> Fast ( fastly not)

  He runs very fast.
  =
  Hard -> Hard.

  He works very hard = Dia rajin bekerja

  Beri perhatian pisahkan Hardly. Hardly = Hampir tidak

  He hardly works = Dia hampir tidak bekerja.
  Pilih perkataan yang betul untuk mengisi tempat kosong.
  She works ______
  very hard
  very hardly
  a lot hard
  Pilih perkataan yang betul untuk mengisi tempat kosong.
  She runs ______
  fastly
  fast
  faster
  Pilih perkataan yang betul untuk mengisi tempat kosong.
  Rabbits run ______
  very fast
  fastly
  very fastly
  Pilih perkataan yang betul untuk mengisi tempat kosong.
  Azad does his work ______
  careful
  carefully
  with careful
  Tip
  He speaks fluently = Dia (lelaki) bercakap dengan fasih.
  Subject (He) + Verb (speaks) + adverb (well)
  He speaks English fluently = Dia (lelaki) bercakap Bahasa Inggeris dengan fasih.
  Subject (He) + Verb (speaks) + Direct object (English) + adverb (well)
  Pilih perkataan yang betul untuk mengisi tempat kosong.
  He washes ______
  properly the clothes
  proper the clothes
  the clothes proper
  the clothes properly
  Normah memasak dengan baik.
  • cooks
  • is
  • Normah
  • very
  • well.
  • welly.
  Pilih perkataan yang betul untuk mengisi tempat kosong.
  She danced ______
  wonderful
  wonderfully
  with wonderful
  Tip
  She danced wonderfully = Dia (perempuan) menari dengan cantik.
  Subject (she) + verb (danced) + adverb (wonderfully)
  She danced wonderfully at her wedding = Dia (perempuan) menari dengan cantik dalam perkahwinannya.
  Subject (she) + verb (danced) + adverb (wonderfully) + place (at her wedding)
  Mereka hidup dengan bahagia.
  • live
  • are
  • they
  • living
  • happily.
  • happyly.
  adjective adverb example
  fast (cepat) fast (cepat) she runs very fast
  quick (cepat) quickly (cepat) she runs very quickly
  slow (lambat) slowly (lambat) she walks slowly
  fluent (fasih) fluently (fasih) she speaks fluently
  beautiful (cantik) beautifully (cantik) she sings beautifully
  wonderful (meriah) wonderfully (meriah) she dances wonderfully
  good (baik) well (sangat baik) she sings well
  happy (bahagia) happily (bahagia) she lives happily
  careful (berhati-hati) carefully (berhati-hati) he works carefully
  fearless (tidak takut) fearless (tidak takut) he fights fearlessly
  =
  !
  Dengar
  Tip
  Perkataan seterusnya