Hobbies: मनपरेको नपरेको भन्नु
try Again
Tip1:hello
Lesson 69
Hobbies: मनपरेको नपरेको भन्नु
मलाई टि.भी हेर्न मन लाग्छ.
  • am
  • liking
  • I
  • like
  • watching TV
  • to
  'मलाई खाना बनाउन मन लाग्छ.' को अंग्रेज़ीमा अनुवाद छनौट गर्नुहोस्.;
  I am like cooking.
  I like cooking.
  I like to cooking.
  I liking to cook.
  टिप
  मलाई खाना बनाउन मन लाग्छ. = I like cooking
  मलाई खाना बनाउन मन लाग्छ. = I like to cook
  यी दुवै तरिकाहरू सही छन्.
  मलाई संगीत सुन्नु मनपर्छ.
  • to music.
  • listening
  • like
  • I
  • am
  • listen
  टिप
  मलाई संगीत सुन्नु मनपर्छ. = I like listening to music
  मलाई संगीत सुन्नु मनपर्छ = I like to listen to music
  यी दुवै तरिकाहरू सही छन्. यो याद राख्नु की listen / listening पछि सधैं to आउछ.
  'मलाई संगीत सुन्नु मनपर्छ.' को अंग्रेज़ी अनुवाद चुन्नुहोस.;
  I like to listen music.
  I like to listen to music.
  I like listening music.
  I am like to listen to music.
  मलाई साथीहरुसँग बाहिर जान मन लाग्छ
  • to go out
  • with my friends.
  • liking
  • like
  • am
  • I
  मिसिंग शब्द छनौट गरेर, रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
  I like ______
  watching
  to watching
  watch
  watching to
  'के तिमीलाई यात्रा गर्न मन लाग्छ?' को अंग्रेज़ीमा अनुवाद छनौट गर्नुहोस्.;
  Do you like to travel?
  Are you like to travel?
  Does you like to travel?
  Do you liking to travel?
  =
  !
  सुन्नुहोस्
  टिप
  अर्को शब्द