Hobbies: आवडी-निवडी सांगणे
try Again
Tip1:hello
Lesson 69
Hobbies: आवडी-निवडी सांगणे
मला टीव्ही बघायला आवडते
  • am
  • liking
  • I
  • like
  • watching TV
  • to
  'मला जेवण बनवायला आवडते' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
  I am like cooking
  I like cooking
  I like to cooking
  I liking to cook
  टिप
  मला जेवण बनवायला आवडते = I like cooking
  मला जेवण बनवायला आवडते = I like to cook
  हे दोन्ही प्रकारे बरोबर आहे.
  मला संगीत ऐकायला आवडते
  • to music
  • listening
  • like
  • I
  • am
  • listen
  टिप
  मला संगीत ऐकायला आवडते = I like listening to music
  मला संगीत ऐकायला आवडते = I like to listen to music
  हे दोन्ही प्रकारे बरोबर आहे. हे लक्षात ठेवा कि listen / listening च्या नंतर नेहमी to येते
  'मला संगीत ऐकायला आवडते' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
  I like to listen music
  I like to listen to music
  I like listening music
  I am like to listen to music
  मला मित्रांसोबत बाहेर जायला आवडते
  • to go out
  • with my friends
  • liking
  • like
  • am
  • I
  गाळलेला शब्द निवडून, रिकामी जागा भरा
  I like ______
  watching
  to watching
  watch
  watching to
  'काय तुम्हाला यात्रा करायला आवडते?' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
  Do you like to travel?
  Are you like to travel?
  Does you like to travel?
  Do you liking to travel?
  =
  !
  ऐका
  टिप
  पुढील शब्द