Some vs Any
try Again
Tip1:hello
Lesson 69
Some vs Any
İpucu
He has some oranges. = Onun (erkek) biraz portakalı var.
Sayılamayan ve çoğul varlıklar için olumlu cümlelerde 'some', olumsuz cümlelerde ve soru cümlelerinde ise \'any\' kullanırız.
Does he have any oranges? = Onun (erkek) hiç portakalı var mı?
Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
He has ______
a
any
some
Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
He doesn't have ______
a
some
any
'Onun biraz parası var.' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
He has any money.
He has a money.
He has some money.
He has many money.
Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
They don't have ______
a
any
some
Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
There is ______
a
the
some
any
Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
Does she have ______
some
a
any
much
Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
She doesn't have ______
a
any
some
Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
I have ______
a
any
some
much
Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
I don't have any skirts, but I have ______
a
any
some
much
=
!
Dinleyin
İpucu
Bir sonraki kelime