What do you do? : Meslekler hakkında konuşmayı öğrenin
try Again
Tip1:hello
Lesson 71
What do you do? : Meslekler hakkında konuşmayı öğrenin
Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
I am ______
a
an
the
'İstanbul'da bir yazılım şirketinde çalışıyorum.' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
I work at a software company in Istanbul.
I am work at a software company in Istanbul.
I have work at a software company in Istanbul.
I work at software company in Istanbul.
O (erkek) bir yazılım şirketinde çalışıyor.
  • works
  • at
  • software company.
  • He
  • a
  • is
  I=Ben
  take the bus=otobüse binmek
  Doğru İngilizce çeviriyi seçin:
  I ______
  take
  am take
  takes
  have take
  Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
  I take the train ______
  work
  to work
  on work
  to the work
  Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
  I work at a school. I am ______
  a doctor
  a teacher
  teacher
  a dentist
  Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
  I am a waiter. I work ______
  at a school
  at a restaurant
  at a hospital
  at a bank
  Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
  I take ______
  the metro to work
  the metro to working
  the metro on work
  the metro to the work
  'Merkez Bankası çalışanıyım.' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
  I am clerk at the Central Bank.
  I am a clerk at the Central Bank.
  I am the clerk at the Central Bank.
  I am a clerk on the Central Bank.
  I=Ben
  go=giderim
  to work=işe
  Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
  I ______
  goes
  go
  am go
  going
  Kocam işe saat 08:00'de gider.
  • at 8 AM.
  • goes
  • work
  • to
  • My husband
  • go
  Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
  Merve ______
  go to work
  goes to work
  goes work
  goes to the work
  Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
  My mother is ______
  housewife
  a housewife
  the housewife
  I get=Alırım
  a good=iyi bir
  Escucha la conversación.
  Hi I am Sabrina. I work at a software company in Chicago. I go to work at 8 AM. I get a good salary. I like my job.
  Merhaba, ben Sabrina. Şikago'da bir yazılım şirketinde çalışıyorum. İşe sabah 8'de giderim. İyi bir maaş alırım. İşimi severim.


  True (Doğru) OR False (Yanlış). 'Sabrina goes to work at 2 PM.'
  Doğru (TRUE)
  Yanlış (FALSE)
  True (Doğru) OR False (Yanlış). 'Sabrina works at a software company in Istanbul.'
  Doğru (TRUE)
  Yanlış (FALSE)
  True (Doğru) OR False (Yanlış). 'Sabrina does not get a good salary.'
  Doğru (TRUE)
  Yanlış (FALSE)
  İNGİLİZCEYE ÇEVİRİN.
  Maaş
  Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
  I ______
  likes
  like
  am like
  liking
  Babam iyi bir maaş alır.
  • gets
  • a
  • My
  • father
  • good salary.
  • get
  Sen Microsoft'ta mı çalışıyorsun?
  • you
  • do
  • at
  • Microsoft?
  • work
  • works
  'Veli, Merkez Bankasında müdür mü?' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
  Is Veli a manager at the Central Bank?
  Does Veli a manager at the Central Bank?
  Has Veli a manager at the Central Bank?
  Do Veli a manager at the Central Bank?
  'Sezin iyi maaş alır mı?' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
  Is Sezin get a good salary?
  Does Sezin get a good salary?
  Does Sezin gets a good salary?
  Has Sezin gets a good salary?
  İşini sever misin?
  • you
  • are
  • like
  • your
  • do
  • job?
  Microsoft'ta çalışmıyorum.
  • don't
  • at
  • work
  • I
  • Microsoft.
  • am
  Sezin bir öğretmen değildir.
  • don't
  • doesn't
  • is
  • a teacher.
  • not
  • Sezin
  Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
  Leyla ______
  not works
  doesn't work
  doesn't works
  is not work
  Dinleyin.
  Hi I am Leyla. I am a manager at the Central Bank of Turkey.
  I go to work at 9 AM. My office is very big. I like my job.
  Merhaba, ben Leyla. Ben Türkiye Merkez Bankasında bir müdürüm.
  İşe sabah 9'da giderim. Ofisim çok büyüktür. İşimi severim.


  What=Ne
  do=
  you=sen
  do?=yaparsın
  İpucu
  What do you do? = Ne yaparsın? / Ne iş yaparsın?
  What is your name? = Adın ne?
  Geniş zamanda soru cümlesinin bir fiili (do = yapmak) olduğu durumlarda, soru sözcüğünden sonra 'do/does' kullanılır.
  Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
  What ______
  is you do?
  are you do?
  do you do?
  does you do?
  Ne iş yaparsın?
  • do
  • you
  • what
  • do?
  • does?
  • are
  What=Ne
  does=
  she=o (kadın)
  İpucu
  What do you do? = Sen ne yaparsın? / Sen ne iş yaparsın?
  I, you, we, they = What do
  What does she do? = O (kadın) ne yapar? / Ne iş yapar?
  He, she, it = What does
  I What do I do?
  You What do you do?
  We What do we do?
  They What do they do?
  He What does he do?
  She What does she do?
  It What does it do?
  Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
  What ______
  do
  does
  is
  doing
  Leyla ne iş yapar?
  • do?
  • Leyla
  • is
  • What
  • does
  • are
  Annen ne iş yapar?
  • do?
  • your
  • What
  • mother
  • does
  • is
  Annem ev hanımı değildir.
  • is
  • do
  • a
  • not
  • my mother
  • housewife.
  Saat 10'da işe giderim.
  • go
  • work
  • at
  • 10.
  • to
  • I
  Bir otelde çalışıyorum.
  • work
  • at
  • I
  • am
  • a
  • hotel.
  =
  !
  Dinleyin
  İpucu
  Bir sonraki kelime