Present tense practice
try Again
Tip1:hello
Lesson 72
Present tense practice
Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
I ______
go to school
am go to school
going to school
have go to school
Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
I ______
doesn't go
don't go
am not go
don't goes
Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
You ______
works
are work
working
work
Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
I ______
doesn't like
are not like
don't like
not liking
Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
We ______
check
are check
checks
checking
Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
Please ______
answers
answer
do answer
answering
Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
They ______
are play
plays
play
playing
Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
She ______
doesn't go
don't go
is not go
doesn't goes
Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
Remzi ______
don't like
doesn't like
doesn't likes
is not like
Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
Leyla and Merve ______
likes
like
are like
is like
Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
My parents ______
goes
go
are go
going
Merve senin erkek kardeşini sever mi?
  • Merve
  • Does
  • like
  • likes
  • your brother?
  • is
  Aslan ot yer mi?
  • a
  • eat
  • lion
  • grass?
  • does
  • is
  Şeyda senin öğretmenin mi?
  • Şeyda
  • is
  • teacher?
  • does
  • your
  Google'da mı çalışıyorsun?
  • work
  • google?
  • at
  • do
  • you
  • are
  Cumartesi günleri okula gider misin?
  • you
  • school
  • go to
  • are
  • on Saturdays?
  • do
  Annen her gün yemek pişirir mi?
  • your mother
  • cooks
  • cook
  • every day?
  • does
  • is
  Merve dondurma sever mi?
  • is
  • like
  • Merve
  • ice cream?
  • does
  • likes
  O (erkek) Pazartesi günleri futbol oynar mı?
  • on Mondays?
  • he
  • does
  • is
  • play
  • soccer
  =
  !
  Dinleyin
  İpucu
  Bir sonraki kelime