Penafian dalam ayat Simple Past Tense
try Again
Tip1:hello
Lesson 73
Penafian dalam ayat Simple Past Tense
They=Mereka
were not=tidak
at=di
home=rumah
I=Saya
was not=tidak
happy=gembira
Tip
=
Dalam bentuk ayat pasif, 'was / were' tidak boleh diletakkan selepas 'not'.
Eg: The weather was not nice yesterday. - Cuaca semalam tidak begitu baik.
=
Tip
Saya pergi ke sekolah semalam. = I went to school yesterday.
Sini perlu menggunakan past tense 'go', iaitu went.
Saya tidak pergi ke sekolah semalam. = I did not go to school yesterday.
Dalam ayat penerangan past tense, orang dikenali sebagai 'I, We, They, He, She', bentuk kata kerja selepas did not tidak mengubah.
past simple past simple negative
they went out they did not go out
he studied he did not study
i bought i did not buy
we saw we did not see
she played she did not play
Pilih perkataan yang betul untuk mengisi tempat kosong.
She ______
did not play
was not play
did not played
did play not
Pilih perkataan yang betul untuk mengisi tempat kosong.
We ______
did not went
did not go
was not go
were not went
Pilih perkataan yang betul untuk mengisi tempat kosong.
They ______
did not
was not
were not
do not
Pilih perkataan yang betul untuk mengisi tempat kosong.
The train ______
were not
did not
do not
was not
'Dia tidak menonton TV malam tadi.' Pilih penterjemahan Bahasa Inggeris yang betul.;
He did not watch TV last night.
He did not watched TV last night.
He was not watched TV last night.
He does not watch TV last night.
'Mereka tidak membersihkan bilik darjah.' Pilih penterjemahan Bahasa Inggeris yang betul.;
They did not cleaned the class room.
They were not cleaned the class room.
They did not clean the class room.
They were not clean the class room.
'Anda tidak ada di rumah.' Pilih penterjemahan Bahasa Inggeris yang betul.;
You was not at home.
You do not at home.
You did not at home.
You were not at home.
'Saya tidak ada di Malaysia minggu lepas.' Pilih penterjemahan Bahasa Inggeris yang betul.;
I was not in Malaysia last week.
I did not in Malaysia last week.
I were not in Malaysia last week.
I am not in Malaysia last week.
'Saya tidak tahu apa-apa.' Pilih penterjemahan Bahasa Inggeris yang betul.;
I did not knew anything.
I did not know anything.
I knew not anything.
I was know anything.
Menerjemahkan ke Bahasa Inggeris.
Saya tidak mahu balik ke rumah sebelum ini.
Menerjemahkan ke Bahasa Inggeris.
Mereka tidak datang ke rumah kami sebelum ini.
Menerjemahkan ke Bahasa Inggeris.
Anda tidak berada di sana sebelum ini.
=
!
Dengar
Tip
Perkataan seterusnya