Interview - आफ्नो परिचय दिनु
try Again
Tip1:hello
Lesson 76
Interview - आफ्नो परिचय दिनु
टिप
=
आज तपाइ एउटा कम्पनी मा सेल्स मैनेजर को लागि इंटरव्यू दिन जाँदै हुनुहुन्छ.

हामी इंटरव्यू मा राम्ररी अंग्रेज़ी मा कुरा गर्न सिक्छौं.
=
Good morning!=गुड मर्निंग!
I am=म छु
here=यहाँ
for=को लागि
डायलॉग
Good morning! I am Shalini. I am here for an interview.
नमस्ते! म शालिनी हूँ. म यहाँ एउटा इंटरव्यू को लागि हो.


For which position?
कुन पोजीशन को लागि?


For a sales manager.
सेल्स मैनेजर को लागि.


Ok. Please have a seat.
ठीक छ​. कृपया बस्नुहोस्.


Thank you!
धन्यवाद!


म यहाँ एउटा इंटरव्यू को लागि हो.
  • here
  • an
  • interview.
  • for
  • I am
  • there
  Tell me=मलाइ भन
  something=केहि
  about=बारे मा
  डायलॉग सुन्नुहोस्
  Good morning! I am Neerja. I am the HR head of this company.
  गुड मॉर्निंग! म नीरजा हूँ. म यो कंपनी की HR हेड हूँ.


  Good morning madam. Nice meeting you. I am Shalini.
  गुड मॉर्निंग मैडम! म शालिनी हूँ. तपाइलाइ भेटेर राम्रो लाग्यो.


  Please have a seat, Shalini. Tell me something about yourself.
  प्लीज बस्नुहोस् शालिनी. मलाइ आफ्नो बारे मा केहि भन्नुहोस्.


  Thank you madam.
  ध्यन्यवाद मैडम.


  टिप
  =
  जब कुनै इंटरव्यू मा तपाइलाइ आफ्नो बारे मा भन्न को लागि भन्यो भने:
  1) यदि तपाइ आफ्नो नाम भनिसक्नु भएको छ, भने फेरि भन्न आवश्यक छैन
  2) यदि तपाइले आफ्नो नाम भन्नु भ​एको छैन भने आफ्नो नाम पहिले भन्नुहोला. याद राख्नुहोस् नाम भन्न को लागि \'I am Ankit\' वा \'My name is Ankit\' भन्नुहोला. \'Myself Ankit\' कहिले पनि नभन्नु​.
  =
  Tell me something about yourself को जवाफ
  I am from Panauti. I have a B-Com degree from Pokhara University. I graduated in 2010. I am working as a junior sales manager at Anmol currently.
  म पनौती बाट हो. म सँग पोखरा विश्वविद्यालय को बी-कॉम ड्डिग्री छ. मैले 2010 मा ग्रेजुएशन (स्नातक) गरेको हो. म अहिले अनमोलमा एउटा जूनियर सेल्स मैनेजर को रूप मा काम गर्दैछु.


  उपयुक्त शब्द छनौट गरी रिक्त स्थान भर्नुहोस.
  ______
  I'm
  Myself
  I'm a
  उपयुक्त शब्द छनौट गरी रिक्त स्थान भर्नुहोस.
  I ______
  passed out
  graduated
  am graduated
  did graduated
  'म वर्तमान मा रिलायंस मा काम गर्दै छु.' को अंग्रेज़ी मा अनुवाद गर्नुहोस्.;
  I am work at Reliance currently.
  I am working at Reliance currently.
  I am do work at Reliance currently.
  I working at Reliance currently.
  I am=म हूँ
  a=एउटा
  म एउटा आर्ट्स ग्रेजुएट हूँ (कला मा स्नातक)
  • an
  • graduate
  • I am
  • graduated
  • arts
  • a
  'म सँग दिल्ली विश्वविद्यालय बाट बीएससी डिग्री छ' को अंग्रेज़ी मा अनुवाद गर्नुहोस्;
  I am have a BSc degree from Delhi University
  I have a BSc degree from Delhi University
  I having a BSc degree from Delhi University
  I am get a BSc degree from Delhi University
  What=के
  are=
  your=तपाइको
  डायलॉग
  Good morning Madam. I am Priya. I am here for an interview.
  गुड मर्निंग मैडम. म प्रिया हूँ. म यहाँ एउटा इंटरव्यू को लागि हो.


  Please have a seat. Tell me something about yourself.
  कृपया बस्नुहोस्. मलाइ आफ्नो बारे मा केहि भन्नुहोस्.


  Madam I am from Pokhara. I graduated from Pokhara University in 2009. I am currently working as a data entry operator.
  मैडम म पोखरा बाट हो. मैले 2009 मा पोखरा विश्वविद्यालय बाट स्नातक (ग्रेजुएशन) गरेको हो. म वर्तमान मा एउटा डाटा एंट्री ऑपरेटर को रूप मा काम गर्दै छु.


  What are your qualifications?
  तपाइको योग्यता के छ​?


  I have a BSc degree. I also have a diploma in data processing.
  म सँग बीएससी को डिग्री छ​. म सँग डाटा प्रोसेसिंग मा डिप्लोमा पनि छ.


  म सँग कंप्यूटर एप्लीकेशन मा डिप्लोमा छ​.
  • I
  • have
  • in
  • computer application.
  • a diploma
  • having
  म यहाँ एउटा इंटरव्यू को लागि हो.
  • here
  • I am
  • for
  • to
  • come
  • an interview.
  म रिलायंस मा एउटा जूनियर सेल्स मैनेजर छु.
  • junior sales manager
  • I am
  • at
  • Reliance.
  • a
  • on
  =
  !
  सुन्नुहोस्
  टिप
  अर्को शब्द