Interview - आपला परिचय देणे
try Again
Tip1:hello
Lesson 76
Interview - आपला परिचय देणे
टिप
=
आज आपण एका कंपनीत विक्री व्यवस्थापक पदासाठी मुलाखत द्यायला जात आहोत.

आपण मुलाखतीमध्ये चांगल्या तऱ्हेने इंग्रजीत बोलणे शिकूया
=
Good morning!=गुड मॉर्निंग!
I am=मी आहे
here=इथे
for=च्या साठी
संवाद ऐका
Good morning! I am Shalini. I am here for an interview
नमस्ते! मी शालिनी आहे. मी इथे एका मुलाखतीसाठी आहे.


For which position?
कोणत्या पदासाठी?


For a sales manager
विक्री व्यवस्थापक पदासाठी


Ok. Please have a seat.
ठीक आहे. कृपया बसून घ्या


Thank you
आभारी आहे


मी इथे एका मुलाखतीसाठी आहे
  • here
  • an
  • interview
  • for
  • I am
  • there
  Tell me=मला सांगा
  something=काही
  about=विषयी
  संवाद ऐका
  Good morning! I am Neerja.
  I am the HR head of this company
  शुभ सकाळ! मी नीरजा आहे.
  मी या कंपनीची मुख्य HR आहे


  Good morning madam. Nice meeting you.
  I am Shalini
  शुभ सकाळ मॅडम! तुम्हाला भेटून आनंद झाला.
  मी शालिनी आहे.


  Please have a seat, Shalini.
  Tell me something about yourself
  कृपया बसून घ्या शालिनी.
  मला स्वतः विषयी काही सांगा.


  Thank you madam.
  आभारी आहे मॅडम.


  टिप
  =
  जेव्हा एखाद्या मुलाखतीत आपल्याला स्वतःविषयी सांगण्यास सांगितले:
  1) जर आपण स्वतःचे नाव सांगितलेले असेल, तर पुन्हा सांगण्याची गरज नाही
  2) जर आपण स्वतःचे नाव सांगितलेले नसेल, तर आपले नाव आधी सांगा. लक्षात ठेवा नाव सांगण्यासाठी 'I am Ankit' किंवा 'My name is Ankit' असे म्हणा. 'Myself Ankit' कधीही म्हणू नका.
  =
  Tell me something about yourself चे उत्तर
  I am from Patiala. I have a B-Com degree from Patiala University.
  I graduated in 2010.
  I am working as a junior sales manager at Amul currently.
  मी पटियालामधून आहे. माझ्याकडे पटियाला विश्वविद्यालयामधील बी-कॉम डिग्री आहे.
  मी 2010 मध्ये ग्रॅज्युएशन (पदवी) घेतली.
  मी सध्या अमूल मध्ये एक जूनियर विक्री व्यवस्थापकाच्या रुपात काम करत आहे.


  गाळलेला शब्द निवडून, रिकामी जागा भरा
  ______
  I'm
  Myself
  I'm a
  गाळलेला शब्द निवडून, रिकामी जागा भरा
  I ______
  passed out
  graduated
  am graduated
  did graduated
  'मी सध्या रिलायन्समध्ये काम करत आहे' चे इंग्रजीत भाषांतर करा;
  I am currently work at Reliance
  I am currently working at Reliance
  I am currently do work at Reliance
  I currently working at Reliance
  I am=मी आहे
  a=एक
  मी एक आर्ट्स ग्रॅज्युएट आहे (कलामध्ये पदवीधर)
  • an
  • graduate
  • I am
  • graduated
  • arts
  • a
  'माझ्याकडे दिल्ली विश्वविद्यालयाची बीएससी डिग्री आहे' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
  I am have a BSc degree from Delhi University
  I have a BSc degree from Delhi University
  I having a BSc degree from Delhi University
  I am get a BSc degree from Delhi University
  What=काय
  are=आहे
  your=आपली
  संवाद ऐका
  Good morning Madam. I am Priya. I am here for an interview.
  गुड मॉर्निंग मॅडम. मी प्रिया आहे. मी इथे एका मुलाखतीसाठी आहे.


  Please have a seat. Tell me something about yourself
  कृपया बसून घ्या. मला स्वतः विषयी काही सांगा.


  Madam I am from Delhi. I graduated from Delhi University in 2009. I am currently working as a data entry operator.
  मॅडम मी दिल्लीमधून आहे. मी 2009 मध्ये दिल्ली विश्वविद्यालयातून पदवीधर (ग्रॅज्युएशन) आहे. मी सध्या एक डाटा एंट्री ऑपरेटरच्या रुपात काम करत आहे


  What are your qualifications?
  आपली योग्यता काय आहे?


  I have a BSc degree. I also have a diploma in data processing.
  माझ्याकडे बीएससीची डिग्री आहे. माझ्याकडे डाटा प्रोसेसिंगमध्ये डिप्लोमा पण आहे.


  माझ्याकडे कॉम्प्युटर अॅप्लिकेशनमध्ये डिप्लोमा आहे
  • I
  • have
  • in
  • computer application
  • a diploma
  • having
  मी इथे एका मुलाखतीसाठी आहे
  • here
  • I am
  • for
  • to
  • come
  • an interview
  मी रिलायन्समध्ये एक कनिष्ठ विक्री व्यवस्थापक आहे
  • junior sales manager
  • I am
  • at
  • Reliance
  • a
  • on
  =
  !
  ऐका
  टिप
  पुढील शब्द