ઇન્ટરવ્યૂ -પોતાના કામ વિષે વાત કરવાની
try Again
Tip1:hello
Lesson 77
ઇન્ટરવ્યૂ -પોતાના કામ વિષે વાત કરવાની
ડાયલોગ
Good morning sir. I am Vimal
ગુડ મોર્નિંગ સર. હું વિમલ છું.


Good morning Vimal. Where are you currently working ?
ગુડ મોર્નિંગ વિમલ. તમે વર્તમાન માં ક્યાં કામ કરી રહ્યા છો?


I am currently working at Reliance.
હું વર્તમાન માં રીલાયન્સ માં કામ કરી રહ્યો છું


What is your role there?
ત્યાં તમારી ભૂમિકા (રોલ) શું છે?


I am a salesman
હું એક વિક્રેતા (સેલ્સમેન) છુ.


અંગ્રેજી માં ભાષાંતર કરો.
હું એક બેન્ક ઓફિસર છું
'હું એક સેલ્સ મેનેજર છું ' નું અંગ્રેજી માં ભાષાંતર પસંદ કરો. ;
I am the sales manager
I am a sales manager
I am sales manager
I am work as sales manager
ડાયલોગ
What is your role?
તમારી ભૂમિકા (રોલ) શું છે?


I am a salesman.
I help the customers find the right products.
I also answer their queries regarding our products.
હું એક વિક્રેતા (સેલ્સમેન) છુ. હું ગ્રાહકો ને સાચી ઉત્પાદો શોધવામાં મદદ કરું છુ. હું ઉત્પાદો વિષે ના તેમના પ્રશ્નો ના જવાબ પણ આપું છુ.


ડાયલોગ
What is your role?
તમારી ભૂમિકા (રોલ) શું છે?


I am a customer care executive.
I take care of the queries and complaints of the customers.
I also tell them about new products and services
હું એક ગ્રાહક સેવા અધિકારી છું. હું ગ્રાહકો ના પ્રશ્નો અને ફરિયાદો નું ધ્યાન રાખું છુ. હું તેઓને નવી ઉત્પાદો અને સેવાઓ વિષે પણ જણાવું છુ.


'પોતાનો રોલ બતાવવા માટે કેટલાક verbs'^~^'typefacestyle'
અંગ્રેજી ગુજરાતી ઉપયોગ કરવાની રીત
to take care ખ્યાલ રાખવો i take care of…
to handle સંભાળવું i handle…
to manage પ્રબંધિત કરવું / મેનેજ કરવું i manage…
to answer જવાબ દેવો i answer…
to respond પ્રતિક્રિયા આપવી i respond to…
to resolve સુલાજાવવું i resolve…
to sell વેચવું i sell…
to look after સારસંભાળ કરવી i look after…
to be responsible જિમ્મેદાર હોવું i am responsible for…
to tell બતાવવું i tell (them/the customers) about…
હું ગ્રાહકો ના સવાલો ના જવાબ આપું છું
  • answer
  • queries
  • customer
  • I
  • am
  ખૂટતો શબ્દ પસંદ કરીને, ખાલી જગ્યા પૂરો.
  I ______
  tell
  am tell
  talk
  tell to
  'હું ગ્રાહકો ની ફરિયાદો નું સમાધાન કરું છું ' નું અંગ્રેજી માં ભાષાંતર કરો;
  I resolve customer complaints
  I am resolve customer complaints
  I am resolving customer complaints
  I do resolve customer complaints
  ડાયલોગ
  What is your role?
  તમારી ભૂમિકા (રોલ) શું છે?


  I am an assistant at Reliance.
  I handle day to day activities of the company.
  I also respond to emails and phone calls
  હું રીલાયન્સ માં એક સહાયક (સેક્રેટરી) છું. હું કંપની ની રોજ ની ગતિવિધિઓ ને સંભાળું છું. હું ઈમેલ અને ફોન કોલ નો જવાબ પણ આપું છું


  How long=ક્યારથી / કેટલા સમય થી
  have you been working=તમે કામ કરી રહ્યા છો
  ટીપ
  How long have you been working there? = તમે ત્યાં કેટલા સમય થી કામ કરી રહ્યા છો?
  Have been પ્રેજન્ટ પર્ફેક્ટ ટેન્સ છે. આ ત્યારે ઉપયોગ થાય છે જ્યારે કોઈ ચીજ તમે અમુક સમય થી કરતાં આવ્યા હોય (અને હજી સુધી કરી રહ્યા છો)
  =
  'Did' ભૂત કાળ છે . Past tense (ભૂત કાળ) એવી ચીજો માટે ઉપયોગ થાય છે જે તમે કરી રહ્યા હતા અને હવે પૂરી થઈ ચૂકી હોય
  ખૂટતો શબ્દ પસંદ કરીને, ખાલી જગ્યા પૂરો.
  How long ______
  did
  have you
  have you been
  are you been
  'હું ત્યાં પાછલા ચાર વર્ષ થી કામ કરી રહયો છું ' નું અંગ્રેજી માં ભાષાંતર પસંદ કરો;
  I worked there for the last four years
  I have been working there for the last four years
  I am been working there for the last four years
  I have working there for the last four years
  ખૂટતો શબ્દ પસંદ કરીને, ખાલી જગ્યા પૂરો.
  I ______
  been working
  have been working
  did work
  ડાયલોગ
  What is your role?
  તમારી ભૂમિકા (રોલ) શું છે


  I am a customer care executive.
  I take care of the queries and complaints of the customers.
  I also tell them about new products and services
  હું એક ગ્રાહક સેવા અધિકારી છ. હું ગ્રાહકો ના પ્રશ્નો અને ફરિયાદો નું ધ્યાન રાખું છું. હું તેઓને નવી ઉત્પાદો અને સેવાઓ વિષે પણ બતાવું છું.


  How long have you been working there?
  તમે ત્યાં કેટલા સમય થી કામ કરી રહ્યા છો?


  I have been working there for the last two years
  હું ત્યાં પાછલા બે વર્ષ થી કામ કરી રહ્યો છું


  ડાયલોગ
  What is your role?
  તમારો રોલ/ભૂમિકા શું છે?


  I am an accountant.
  I handle my company's accounts and finances
  હું એક અકાઉંટેંટ છું. હું અમારી કંપની નું ખાતું અને વિત્તિય મામલા સંભાળું છું.


  How long have you been working there?
  તમે ત્યાં કેટલા સમય થી કામ કરી રહ્યા છો?


  I have been working there for the last six months
  હું ત્યાં પાછલા છ મહિના થી કામ કરી રહ્યો છું


  અંગ્રેજી માં ભાષાંતર કરો
  હું ત્યાં પાછલા ત્રણ મહિના થી કામ કરી રહી છું
  'સામાન્ય પ્રોફેશન'^~^'typefacestyle'
  doctor ચિકિત્સક
  engineer ઇજનેર
  student વિદ્યાર્થી
  teacher શિક્ષક
  clerk ક્લાર્ક
  nurse નર્સ
  driver ડ્રાઈવર
  dentist ડેન્ટિસ્ટ
  government officer સરકારી અધિકારી
  customer service representative ગ્રાહક સેવા પ્રતિનિધિ
  manager મેનેજર
  assistant સહાયક
  house-wife ગૃહિણી
  business man વ્યવસાયી
  model મોડલ
  actor અભિનેતા
  singer ગાયક
  dancer નર્તકી
  principal પ્રમુખ
  politician રાજનીતિજ
  management trainee પ્રબંધક પ્રશિક્ષુ / ટ્રેની
  intern પ્રશિક્ષુ/ ટ્રેની
  entrepreneur વ્યવસાયી
  sales man સેલ્સ મેન
  sales woman સેલ્સ સ્ત્રી
  analyst વિશ્લેષક
  shop keeper દુકાનદાર
  beautician બ્યુટીશ્યન (બ્યુટીપાર્લર ચલાવવા વાળા/વાળી)
  unemployed બેરોજગાર
  designer ડીઝાઇનર
  hr professional માનવ સંસાધન પેશેવર
  finance professional વિત્તિય પેશેવર
  accountant મુનિમ
  office boy ચપરાસી
  adminstrator પ્રશાસક
  educationalist શિક્ષાશાસ્ત્રી
  business woman વ્યવસાયી
  servant નોકર
  freelancer ફ્રીલાંસર (કોઈ એક કંપની સાથે ના જોડાયેલા)
  chef શેફ (હોટેલ માં જમવાનું બનાવવા વાળા/મહારાજ
  travel agent યાત્રા એજન્ટ
  tour guide ગાઈડ
  farmer ખેડૂત
  pilot પાઇલટ
  air hostess એર હૉસ્ટેસ
  social worker સામાજિક કાર્યકર્તા
  policeman પુલિસ નો સિપાહી
  policewoman પુલિસ ની મહિલા સિપાહી
  milkman દૂધવાળો/ દૂધવાળી
  peon પટાવાળો
  I don't have=મારી પાસે પૈસા નથી
  ખૂટતો શબ્દ પસંદ કરીને, ખાલી જગ્યા પૂરો.
  I am a fresher. I ______
  have not been
  don't have
  am not have
  હું ફ્રેશર છું
  • am
  • a
  • I
  • have
  • fresher
  • the
  'મારી પાસે ત્રણ વર્ષ નો અનુભવ છે ' નું અંગ્રેજી માં ભાષાંતર પસંદ કરો ;
  I have three years of experience
  I am have three years of experience
  I have three years for experience
  I am having three years of experience
  મારી પાસે બે વર્ષ નો અનુભવ છે
  • two years
  • I
  • am having
  • have
  • experience
  • of
  ડાયલોગ
  Good morning Madam. I am Priya. I am here for an interview.
  ગુડ મોર્નિંગ મેડમ. હું પ્રિયા છું. હું અહિયાં એક ઈંટરવ્યુ માટે છું.


  Please have a seat. Tell me something about yourself
  કૃપા કરીને બેસી જાઓ. મને તમારા વિષે કંઈક જણાવો.


  Madam I am from Delhi. I graduated from Delhi University in 2009. I have three years of experience.
  મેડમ હું દિલ્હી થી છું. હું હાલ માં એક ડાટા એન્ટ્રી ઓપરેટર ના રૂપ માં કામ કરી રહી છું. મારી પાસે ત્રણ વર્ષ નો અનુભવ છે.


  What are your qualifications?
  તમારી યોગ્યતા શું છે?


  I have a diploma in data processing.
  મારી પાસે ડાટા પ્રોસેસિંગ માં ડીપ્લોમા છે.


  Where are you working currently?
  તમે વર્તમાન માં ક્યાં કામ કરી રહ્યા છો?


  I am working at Infosys currently
  હું વર્તમાન માં ઈન્ફોસીસ માં કામ કરી રહી છું.


  How long have you been working there?
  તમે ત્યાં કેટલા સમય થી કામ કરી રહ્યા છો?


  I have been working there for the last one year.
  હું ત્યાં પાછલા એક વર્ષ થી કામ કરી રહી છું.


  =
  !
  સાંભળો
  ટીપ
  આગળનો શબ્દ