Interview - आफ्नो पढ़ाई बारे भन्न सिक्नु
try Again
Tip1:hello
Lesson 78
Interview - आफ्नो पढ़ाई बारे भन्न सिक्नु
'मैले 2009 मा पोखरा विश्वविद्यालयबाट ग्रेजुएशन गरेको थिए.' को अंग्रेज़ी अनुवाद छनौट भर्नुहोस.;
I am graduate from Pokhara University in 2009.
I am graduated from Pokhara University in 2009.
I graduated from Pokhara University in 2009.
I have done graduated from Pokhara University in 2009.
मिसिंग शब्द छनौट गरेर, रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
I ______
graduated from
graduated in
have done graduate from
am graduate from
डायलॉग
Good morning Madam. I am Raj. I am here for an interview.
गुड मर्निंग मैडम. म राज हूँ. म यहाँ एउटा इंटरव्यू को लागि हो.


Please have a seat Raj. When did you graduate?
कृपया बस्नुहोला, राज. तपाइले ग्रेजुएशन कहिले गर्नु भ​एको थियो?


Madam, I graduated in 2008.
मैडम, म 2008 मा ग्रेजुएट भ​एको थिए.


Where did you graduate from?
तपाइ कहाँ बाट ग्रेजुएट हुनुभयो?


I graduated from Pokhara University.
म Pokhara University बाट ग्रेजुएट भ​एको थिए.


What did you study there?
तपाइले त्यहाँ के पढ्नु भएका थियो?


I studied arts. I have a B.A. degree.
मैले त्यहाँ आर्ट्स पढेको थिए. म सँग एउटा BA डिग्री छ​.


म सँग बीकम डिग्री छ​.
  • have
  • a
  • am
  • I
  • B-Com degree.
  • was
  Some of the subjects=केहि विषय
  that I studied are:=जुन मैले पढेको छु​:
  अंग्रेज़ीमा अनुवाद गर्नुहोस्
  विषय
  मिसिंग शब्द छनौट गरेर, रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
  I ______
  studied
  am studied
  was studied
  did studied
  डायलॉग सुन्नुहोस्
  Where did you graduate from?
  तपाइ कहाँबाट ग्रेजुएट हुनु भयो?


  I graduated from Kathmandu University in 2010.
  म 2010 मा काठमाण्डौं विश्वविद्यालयबाट ग्रेजुएट भ​एको थिए.


  What did you study there?
  त्यहाँ तपाईले के पढ्नु भयो?


  I studied commerce. I have a B-Com degree.
  मैले वाणिज्यको अध्ययन गरे. म सँग एउटा बीकम डिग्री छ.


  Which subjects did you study?
  तपाईले कुन विषयहरुको अध्ययन गर्नुभयो?


  I studied accounting, business, and English.
  मैले लेखा, व्यापार, र अंग्रेज़ी को अध्ययन गरे.


  Did you also study marketing?
  के तपाइले मार्केटिंगको अध्ययन पनि गर्नु भ​एको छ?


  No, I did not study marketing.
  होइन​, मैले मार्केटिंगको अध्ययन गरेको थीइन.


  मिसिंग शब्द छनौट गरेर, रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
  I ______
  did
  do
  was did
  had did
  मैले जून 2009मा इंफोसिस मा एउटा इंटर्नशिप गरेको थे.
  • I
  • an internship
  • in June 2009.
  • done
  • did
  • at Infosys
  मिसिंग शब्द छनौट गरेर, रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
  I ______
  am graduated
  was graduated
  graduated
  have been graduated
  म सँग जावा प्रोग्रामिंगमा एउटा सर्टिफिकेट छ​.
  • am
  • have
  • I
  • a certificate
  • having
  • in Java programming.
  =
  !
  सुन्नुहोस्
  टिप
  अर्को शब्द