Interview - आपली कौशल्ये आणि कमतरता सांगा
try Again
Tip1:hello
Lesson 79
Interview - आपली कौशल्ये आणि कमतरता सांगा
टिप
Strength = सामर्थ्य
Weakness = कमतरता
'What are your strengths and weaknesses?' - एक साधारण मुलाखतीचा प्रश्न आहे

आज आपण याचे इंग्रजीत उत्तर द्यायला शिकूया
hard working मेहनती
diligent कष्टाळू
creative सृजनशील
honest प्रामाणिक
loyal निष्ठावंत
team player सांघिक खेळाडू
organized आयोजित
analytical विश्लेषणात्मक
self motivated स्वयं प्रेरित
determined निर्धारित
मी खूप मेहनती आहे
  • I
  • a
  • working
  • am
  • very hard
  • work
  गाळलेला शब्द निवडा
  I am ______
  a very honest
  an very honest
  very honest
  the very honest
  'I am very loyal and honest' चे मराठीत भाषांतर निवडा;
  मी खूप निष्ठावान आणि प्रामाणिक होतो
  मी खूप मेहनती आणि प्रामाणिक आहे
  मी खूप निष्ठावान आणि प्रामाणिक आहे
  मी खूप निष्ठावान आणि प्रामाणिक राहीन
  गाळलेला शब्द निवडून, रिकामी जागा भरा
  I am ______
  creatives
  a creative
  creative
  मी एक खूपच मेहनती माणूस आहे
  • am
  • a
  • I
  • very diligent
  • person
  • have
  गाळलेला शब्द निवडून, रिकामी जागा भरा
  I am ______
  team player
  a team player
  इंग्रजीत भाषांतर करा
  मेहनती
  संवाद
  What are your strengths?
  आपले काय गुण आहेत?


  I am very hard working and organized.
  I am very loyal and honest.
  I am a team player.
  मी खूप मेहनती आणि नियमबद्ध आहे.
  मी खूप निष्ठावान आणि प्रामाणिक आहे.
  मी एक सांघिक खेळाडू (सगळ्यांसोबत मिळून काम करणारा) आहे


  I have=माझ्याजवळ आहे
  माझे कम्युनिकेशन स्किल्स खूप चांगले आहे
  • good
  • communication skills
  • am
  • have
  • I
  • having
  मी खूप निष्ठावान आहे
  • am
  • a
  • I
  • diligent
  • very
  • loyal
  टिप
  =
  जेव्हा आपण आपले गुण सांगता, तेव्हा, व्यक्तित्वाशी जुळलेल्या गुणांच्या व्यतिरिक्त (hard working, honest, diligent etc.), आपल्याला असे गुणही सांगितले पाहिजेत जे आपल्या शिक्षणाशी आणि मागच्या कामाच्या अनुभवाशी जुळलेले असतील
  =
  I=माझ्या
  have=जवळ आहे
  strong knowledge=चांगले ज्ञान
  of=चे
  गाळलेला शब्द निवडून, रिकामी जागा भरा
  I ______
  am have strong
  have strong
  having strong
  was have strong
  I have=माझ्याजवळ आहे
  a lot of=खूप
  experience=अनुभव
  माझ्याकडे विक्री आणि विपणनामध्ये खूप अनुभव आहे
  • sales and marketing
  • a lot of
  • I have
  • in
  • experience
  • I am having
  गाळलेला शब्द निवडून, रिकामी जागा भरा
  I ______
  have many experience
  have a lot of experience
  am having many experience
  have lot of experiences
  संवाद
  What are your strengths?
  आपले गुण काय आहेत?


  I am very hard working and self motivated. I am very determined.
  I have a good knowledge of sales and marketing
  मी खूप मेहनती आणि स्वयंप्रेरित आहे. मी खूप निष्ठावान आणि दृढ निश्चयी आहे.
  मला सेल्स आणि मार्केटिंग चे पुरेसे ज्ञान आहे.


  Great! What are your weaknesses?
  खूप छान! आपल्या कमतरता काय आहेत?


  टिप
  =
  आणखी एक प्रश्न विचारला जाऊ शकतो: What are your weaknesses?
  हे लक्षात ठेवा कि कमतरता सांगताना सुद्धा काही असे सांगा कि ज्यात काहीतरी सकारात्मक असेल.
  Sometimes, I end up spending too much time to get everything perfect = कधीकधी, मी सर्व काही चांगल्या प्रतीचे करण्यासाठी खूप वेळ

  लावतो ही कमतरता एक प्रकारे सकारात्मक आहे
  'मी खूप संवेदनशील आहे.' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
  I am a very emotional
  I am very emotional
  I have very emotional
  I am having very emotional
  टिप
  I sometimes go out of my way to help others = मी कधी कधी गरजेपेक्षा जास्त लोकांची मदत करतो.
  =

  ही पूर्णपणे कमतरता नाही, कारण मदत करणे चांगले असते. पण आपण असे म्हणत आहात की कधी कधी आपण गरजेपेक्षा जास्त मदत करता, ज्याच्यामुळे आपल्याला स्वतःचे काम करता येत नाही.
  =
  !
  ऐका
  टिप
  पुढील शब्द