प्रश्न विचारण्याची practice
try Again
Tip1:hello
Lesson 81
प्रश्न विचारण्याची practice
'काय आपण सुट्टीवर आहात?' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल? योग्य पर्याय निवडा;
Are you on vacation?
Do you on vacation?
Did you on vacation?
Were you on vacation?
'आपण काय करता?' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल? योग्य पर्याय निवडा;
When do you do?
How do you do?
What do you do?
Where do you do?
'तुम्ही कधी जात आहात?' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल? योग्य पर्याय निवडा;
What do you leaving?
When are you leaving?
How are you leaving?
Where are you leaving?
'ती कधी आली होती?' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल? योग्य पर्याय निवडा;
When did she come?
When did she came?
When does she came?
When was she come?
'ते कुठे राहतात?' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल? योग्य पर्याय निवडा;
Where are they live?
Where were they live?
Where did they live?
Where do they live?
गाळलेला शब्द निवडून, रिकामी जागा भरा
______
How many old
How much old
How old
How older
गाळलेला शब्द निवडून, रिकामी जागा भरा
______
What
When
Who
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
______
Whom do
What do
When
Why do
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
______
Where do
Where are
How do
How are
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
______
Who are
Who is
Whom
Whose
तुम्ही त्याच्याबरोबर का खेळत होता?
  • playing
  • were
  • you
  • did
  • why
  • with him
  त्याचा वाढदिवस कधी आहे?
  • is
  • was
  • when
  • birthday
  • his
  • does
  त्यांना कोणत्या प्रकारचे चित्रपट आवडतात?
  • movies
  • What kind of
  • does they
  • like
  • do they
  • likes
  तो किती उंच आहे?
  • how much
  • tall
  • how
  • is
  • when
  • he
  तुम्ही कुठे राहत आहात?
  • when
  • you
  • are
  • where
  • were
  • staying
  आपण कुठे जात आहोत?
  तुम्ही हे कसे सिद्ध कराल?
  तुम्ही माझे का ऐकत नाही?
  • do you
  • to me
  • don't you
  • why
  • me
  • listen
  'तुम्ही काय विचार करता?' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल? योग्य पर्याय निवडा;
  What do you think?
  What does you think?
  What did you think?
  What does you thinks?
  ते कधी येत आहेत?
  =
  !
  ऐका
  टिप
  पुढील शब्द