Learn Ordinal Numbers (First, Second Third etc.)
try Again
Tip1:hello
Lesson 81
Learn Ordinal Numbers (First, Second Third etc.)
The first month=İlk ay
of the year=yılın
is=-tır
Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
The ______
one
first
before
Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
The ______
two
second
twost
Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
April is the ______
fourth month
four month
fourth months
First Birinci
Second İkinci
Third Üçüncü
Fourth Dördüncü
Fifth Beşinci (Yazıma dikkat edin)
Sixth Altıncı
Seventh Yedinci
Eighth Sekizinci
Ninth Dokuzuncu (Yazıma dikkat edin)
Tenth Onuncu
Eleventh On birinci
Twelveth On ikinci
Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
The sixth month is ______
May
April
July
Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
The eleventh month is ______
October
November
December
January
November=Kasım
comes=gelir
after=-den sonra
September=Eylül
comes=gelir
önce=-den önce
Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
January comes ______
after
before
first
Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
April comes ______
last
later
after
before
Temmuz Haziran'dan sonra gelir.
  • comes
  • second
  • after
  • July
  • June.
  • come
  Ağustos yılın sekizinci ayıdır.
  • is
  • eighth month
  • of
  • the year.
  • August
  • the
  İNGİLİZCEYE ÇEVİRİN.
  Aralık Kasım'dan sonra gelir.
  Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
  December is the ______
  first
  last
  after
  İpucu
  Last month = Sonuncu ay
  Last month = Geçtiğimiz ay
  Last sözcüğü hem 'sonuncu' hem 'geçtiğimiz' anlamına gelir. Last'ın kullanımına dikkat edin.
  Geçtiğimiz ay şöyle de denebilir = Previous month.
  Next=Gelecek
  Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
  Which is the ______
  after month
  before month
  next month
  Ocak ilk aydır.
  • is
  • first
  • month.
  • the
  • January
  • before
  İpucu
  =
  Ay isimlerinden önce \'the\' / \'a\' / \'an\' vb. kullanmayız.
  =
  Ay isimleri her zaman büyük harfle başlar.
  Örn. January, February.
  After -Den sonra
  Before -Den önce
  First Birinci
  Last Sonuncu
  Last/Previous Geçtiğimiz
  Next Gelecek / bir sonraki
  Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
  Ramadan is ______
  next
  after
  first
  before
  =
  !
  Dinleyin
  İpucu
  Bir sonraki kelime