Comparatives (वस्तू आणि लोकांची तुलना करणे)
try Again
Tip1:hello
Lesson 84
Comparatives (वस्तू आणि लोकांची तुलना करणे)
Sachin=सचिन
is=आहे
taller=जास्त उंच
टिप
I am taller than Ramesh = मी रमेशपेक्षा जास्त उंच आहे
जेव्हा आपण दोन व्यक्ती किंवा वस्तूंची तुलना करतो तेव्हा comparative degree वापरली जाते:
than adjective er
किंवा
than more adjective
Ravi is more intelligent than Sunny = रवि, सनी पेक्षा जास्त बुद्धिमान आहे
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
Ankita is ______
intelligenter than
more intelligenter than
more intelligent than
most intelligent than
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
Delhi ______
is bigger then
is bigger than
is more big than
is most bigger than
शीलापेक्षा माया जास्त प्रामाणिक आहे
  • Maya is
  • honester
  • then
  • than
  • more honest
  • Sheela
  'मोहनपेक्षा सचिन जास्त श्रीमंत आहे' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
  Mohan is richer than Sachin
  Sachin is more rich than Mohan
  Sachin is richer than Mohan
  Sachin is richest than Mohan
  गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  Geeta ______
  is more smart than
  is smarter than
  is more smarty than
  is smarter then
  तुझ्यापेक्षा मी जास्त घाबरलेलो आहे
  • more
  • scared
  • scareder
  • you are
  • I am
  • than
  'मी कार्यालयातील बऱ्याच लोकांपेक्षा जास्त मेहनती आहे' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
  I am most hard working than most people in the office
  I am more hard working than most people in the office
  I am more hardly working than most people in the office
  I am more harder working than most people in the office
  गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  English is ______
  more easy than
  easier than
  easiest than
  most easy than
  काय सीता ऐश्वर्यापेक्षा सुंदर आहे?
  • more pretty
  • then Aishwarya?
  • Does Seeta
  • Is Seeta
  • prettier
  • than Aishwarya?
  टिप
  Neha is a good singer = नेहा एक चांगली गायिका आहे
  काही शब्दांचा comparative form काही नियमांनुसार होत नाही
  Neha is a better singer than Geeta = नेहा गीतापेक्षा जास्त चांगली गायिका आहे
  Good -> Better
  Bad -> Worse
  गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  Mukesh is a ______
  more good businessman
  better businessman
  most better businessman
  माझ्या घराची अवस्था वसतिगृहापेक्षा वाईट आहे
  • is more bad
  • is worse
  • My house's condition
  • than
  • is worst
  • the hostel
  गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  The food ______
  is very worse
  is worse than
  is very worst
  is very bad
  =
  !
  ऐका
  टिप
  पुढील शब्द