Present Progressive & Continuous Tense
try Again
Tip1:hello
Lesson 84
Present Progressive & Continuous Tense
İpucu
I am writing a letter. = Bir mektup yazıyorum.
Present progressive ve Present continuous aynı zaman kipinin isimleridir. İçinde bulunduğumuz anda olmakta olan faaliyetlerden bahsederken kullanılır.
=
Presente simple zaman kipinden farklıdır çünkü alışkanlıklardan değil, içinde bulunduğumuz anda olmakta olan veya bir süredir olmakta olan faaliyetlerden bahsederken kullanılır.
İpucu
=
I go to work = İşe giderim -> Günlük rutin -> Present Tense
I am going to work = İşe gidiyorum -> Şu anda -> Present Progressive Tense
Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
I ______
am write
am writing
have writing
writes
Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
Merve and Cemal are at the playground. They ______
are playing
playing
play
do not playing
Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
Look, I ______
wear
am wearing
am wear
wearing
Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
We ______
are sleep
are sleeping
do sleep
sleeping
Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
They ______
play
are playing
playing
plays
Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
Everyone ______
are talking
do talk
is talk
is talking
Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
They ______
is going
goes
are going
are go
Kiminle konuşuyorsun?
  • who
  • talking
  • are
  • talk
  • you
  • to?
  Ne yapıyorsun?
  • what
  • do?
  • you
  • are
  • doing?
  • we
  Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
  They ______
  do not reading
  are not reading
  are read
  not are reading
  İpucu
  =
  Present Progressive Tense aynı zamanda bir süredir devam etmekte olan faaliyetler için de kullanılır. Tam olarak içinde olduğumuz anda gerçekleşmiyor olsalar da, bir süredir olmakta/yapılmakta olan eylemler için kullanılır.
  Örn. I am preparing for a dance competition.
  =
  Bir dans yarışması için hazırlanıyorum - Bu eylem bir süredir devam etmekte olduğundan Present Progressive kullanırız.

  Bir alışkanlık veya rutinden bahsedilmediğinden burada presente simple kullanılmaz.
  Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
  I ______
  am study
  am studying
  do study
  studies
  Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
  I ______
  don't going
  are not going
  am not going
  am not go
  Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
  We ______
  read
  do read
  reading
  are reading
  Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
  You ______
  are taking
  are take
  do take
  taking
  Şu an oyun oynuyor musun?
  • Are
  • you
  • do
  • play
  • playing
  • right now?
  Şu an uyuyorum.
  • I
  • am
  • sleep
  • right now.
  • sleeping
  • do
  'TV izlemiyoruz.' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
  We are not watching TV.
  We do not watch TV.
  We not watching TV.
  We are watching TV.
  'Şehir dışına çıkıyoruz.' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
  We going out of town.
  We are going out of town.
  We are go out of town.
  We're are going out of town.
  'Onlar yemek pişiriyor mu?' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
  Do they cook food?
  They are cooking food?
  Are they cooking food?
  Do they cooking food?
  'Bizi arıyorlar mı?' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
  Are they calling we?
  Do they call us?
  Do they calling us?
  Are they calling us?
  'Şu anda hiçbir kitap okumuyorum.' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
  I am reading book now.
  I am not reading any books right now.
  I do not reading any books right now.
  I am not read any books now.
  =
  !
  Dinleyin
  İpucu
  Bir sonraki kelime