Adverbs of frequency (Never, Often, Sometimes, Always etc.)
try Again
Tip1:hello
Lesson 85
Adverbs of frequency (Never, Often, Sometimes, Always etc.)
Never Asla
Rarely Nadiren
Sometimes Bazen
Often Sık sık
Usually Genellikle
Always Her zaman
'O (kadın) her zaman dakiktir.' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
She is never on time.
She is rarely on time.
She is always on time.
She is sometimes on time.
'İşe her zaman trenle giderim.' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
I am always take the train to work.
I always am take the train to work.
I alwaysly take the train to work.
I always take the train to work.
'Sık sık ofiste buluşuruz.' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
We oftenly meet at the office.
We are often meet at the office.
We rarely meet at the office.
We often meet at the office.
O (erkek) hiçbir zaman geç gelmez.
  • often
  • comes
  • he
  • late.
  • usually
  • never
  'Onunla nadiren konuşurum.' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
  I never speak to him.
  I rare speak to him.
  I always speak to him.
  I rarely speak to him.
  İpucu
  =
  I am NEVER late for work.
  Subject + to be (is/am/are) + adverb + extras.
  Ex: She is always on time.
  =

  I NEVER come late.
  Subject + adverb + verb + extras.
  She always comes on time.
  Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
  I ______
  never
  am never
  rarely
  can never
  'Cumartesileri genellikle çalışmam.' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
  I do not usually work on Saturdays.
  I do not always work on Saturdays.
  I do not never work on Saturdays.
  I often work on Saturdays.
  Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
  I ______
  do not never
  do not usual
  do not usually
  do not rare
  'O (kadın) bazen beni arar.' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
  She is sometimes calls me.
  She sometimes calls me.
  She calls sometimes me.
  She sometime calls me.
  'O (erkek) genellikle güzel giysiler giyer.' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
  He rarely wears nice clothes.
  He never wears nice clothes.
  He usually wears nice clothes.
  He is usually wear nice clothes.
  Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
  It ______
  rare
  rarely
  usual
  sometimes
  Yazları genellikle güneşlidir.
  • usually sunny
  • It
  • summer.
  • is
  • rarely sunny
  • in
  'Antalya'da hiçbir zaman kar yağmaz.' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
  It snows never in Antalya.
  It is never snow in Antalya.
  It never snows in Antalya.
  It will never snow in Antalya.
  =
  !
  Dinleyin
  İpucu
  Bir sonraki kelime