Superlatives (Yang paling lama, yang terbaik, dan lain-lain)
try Again
Tip1:hello
Lesson 85
Superlatives (Yang paling lama, yang terbaik, dan lain-lain)
Tip
Chuping is hot. = Chuping adalah panas.
Chuping is hottest city in Malaysia. = Chuping adalah bandar paling panas di Malaysia.
Superlative degree adalah satu jenis kata sifat bentuk superlative, hottest adalah hot dalam bentuk superlative. Superlative degree menunjukkan perbandingan tahad yang paing tinggi.
Tip
She is short. = Dia (perempuan) sangat pendek.
She is the shortest girl in our class. = Dia (perempuan) adalah gadis yang paling pendek di dalam kelas kami.
Short -> Shortest
Sini shortest adalah short dalam bentuk superlatif.

Rule: the + adjective + est

menyatakan bentuk superlative, perlu menambah 'est' dalam akhiran perkataan.
Tip
She is pretty. = Dia (perempuan) sangat cantik.
She is the prettiest girl in the world. = Dia (perempuan) adalah gadis yang paling cantik di dunia.
Prettiest adalah pretty bentuk superlative.

The + adjective (-y + i) + est
menyatakakn bentuk superlative, perlu membuang i di akhiran perkataan pretty, kemudian menambah 'est'.
Tip
He is intelligent. = Dia (lelaki) sangat pintar.
He is the most intelligent boy in the class. = Dia (lelaki) adalah kanak yang paling bijak di dalam kelas.
Beberapa perkataan bentuk superlative adalah menambah 'most' di depan.

The + most + intelligent

Most intelligent adalah intelligent bentuk superlatif.

Intelligentest adalah perkataan yang salah.
'Dia adalah pekerja yang paling muda di pejabat kami.' Pilih penterjemahan Bahasa Inggeris yang betul.;
He is the younger employee in our office.
He is the more youngest employee in our office.
He is the youngest employee in our office.
He is the most young employee in our office.
'Dia (perempuan) adalah gadis paling cantik di dalam kelas.' Pilih penterjemahan Bahasa Inggeris yang betul.;
She is the prettier girl in the class.
She is the prettiest girl in the class.
She is the most pretty girl in the class.
She is more pretty girl in the class.
'Penempahan yang paling awal adalah pada pukul 8.' Pilih penterjemahan Bahasa Inggeris yang betul.;
The most early appointment is at 8 o'clock.
The more early appointment is at 8 o'clock.
The earliest appointment is at 8 o'clock.
The earlier appointment is at 8 o'clock.
'Kami adalah pelajar yang paling bijak di dalam kelas.' Pilih penterjemahan Bahasa Inggeris yang betul.;
We are the most intelligent students of the class.
We are the more intelligent students of the class.
We are the intelligentest students of the class.
We are the intelligentier students of the class.
Pilih perkataan yang betul untuk mengisi tempat kosong.
Hamidah is the ______
most heavy
more heavy
heavier
heaviest
Pilih perkataan yang betul untuk mengisi tempat kosong.
Rosmah is the ______
tallest
taller
most tall
more tall
Pilih perkataan yang betul untuk mengisi tempat kosong.
Saheera has ______
beautiful
more beautiful
the beautifullest
the most beautiful
Pilih perkataan yang betul untuk mengisi tempat kosong.
Mercedes is ______
more faster
most fast
the fastest
the faster
Menerjemahkan ke Bahasa Inggeris.
Hari ini adalah hari yang paling sejuk.
Mereka adalah orang yang paling kaya dalam penjajahan kami.
  • of our colony.
  • richer people
  • They are
  • the richest people
  • the most rich
  • They were
  Menerjemahkan ke Bahasa Inggeris.
  Ini adalah soalan yang paling mudah.
  'Pepsi adalah minuman sejuk yang paling biasa.' Pilih penterjemahan Bahasa Inggeris yang betul.;
  Pepsi is the most common cold drink.
  Pepsi is the more common cold drink.
  Pepsi is the mostest common cold drink.
  Pepsi is the very common cold drink.
  Menerjemahkan ke Bahasa Inggeris.
  Anda mempunyai barang permainan yang paling kecil.
  Cawan adalah lebih kecil daripada cawan kaca.
  • a glass.
  • a cup
  • small
  • is smaller than
  • is smallest
  • is most small than
  Mount Everest adalah gunung yang paling tinggi di dunia.
  • is the highest
  • Mount Everest
  • is the higher
  • in the world.
  • mountain
  • are
  Dia adalah pelajar yang paling bijak di dalam kelas.
  • the most bright
  • he is
  • the brightest
  • than
  • of the class.
  • student
  Dia (perempuan) adalah gadis yang paling kurus dalam kumpulan kami.
  • girl
  • in our group.
  • the thinnest
  • most thin
  • she is
  • she was
  Tip
  =
  Tamat dalam konsonan adjektif dan adverba diikuti oleh est boleh diubahkan menjadi tahad paling tinggi.
  =
  Big - Biggest

  Long - Longest

  High - Highest

  Tall - Tallest

  Short - Shortest
  Tip
  =
  Adjektif dan adverba yang menggunakan 'y' sebagai penamatan perlu membuang 'y' dulu, kemudian menambah 'est' si belakang diubah menjadi tahad paling tinggi.
  =
  Pretty - Prettiest

  Silly - Silliest

  Early - Earliest

  Curly - Curliest
  Tip
  =
  Terdapat beberapa adjektif dan adverba perlu menambah 'most' di hadapan untuk menjadi tahad yang paling tinggi.
  =
  Beautiful - Most beautiful

  Attractive - Most attractive

  Decent - Most decent
  Tip
  =
  Terdapat beberapa adjektif dan adverba adalah kes khas, ia memerlukan memori yang berasingan.
  =
  Good - Best

  Bad - Worst

  Little - Least

  Much - Most
  'Hari ini adalah hari yang paling teruk dalam kehidupan saya.' Pilih penterjemahan Bahasa Inggeris yang betul.;
  It is the worse day of my life.
  It is the worst day of my life.
  It is the bad day of my life.
  It is the baddest day of my life.
  =
  !
  Dengar
  Tip
  Perkataan seterusnya