Adverbs of manner - quickly, slowly, well, fast, etc.= Durum zarfları - çabuk, yavaş, iyi, hızlı vb.
try Again
Tip1:hello
Lesson 86
Adverbs of manner - quickly, slowly, well, fast, etc.= Durum zarfları - çabuk, yavaş, iyi, hızlı vb.
She=O (kadın)
speaks=konuşur
İpucu
She speaks fluent English. = O (kadın) akıcı İngilizce konuşur.
'Fluent' bir sıfattır (adjective), 'English' (İngilizce -> noun) ismini nitelendirir.
She speaks fluently. = O (kadın) akıcı konuşur.
Fluently bir zarftır (adverb), 'speak' (konuşmak -> verb) fiilini nitelendirir.
Bir eylemi nitelendirmek ve ne şekilde gerçekleştiğini söylemek için zarf kullanırız.

Fluent (adjective) -> Fluently (adverb).
Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
She dances ______
beautiful
beautifully
with beautiful
O hızlı yer.
  • eat
  • eats
  • quick.
  • quickly.
  • she
  • is
  'O (erkek) yavaş yavaş yürür.' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
  He walks slow.
  He walks slowly slowly.
  He walks slowly.
  He is walk slowly.
  İpucu
  =
  Bazı zarflar sıfat halleriyle aynı şekilde kullanılır.
  Örn: Fast -> Fast (fastly)
  He runs very fast.
  =
  Hard -> Hard.
  He works very hard. = O çok çalışıyor.
  Şununla karıştırmayın: Hardly. Hardly = güç bela, hemen hemen hiç
  He hardly works. = Güç bela çalışıyor.
  Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
  She works ______
  very hard
  very hardly
  a lot hard
  Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
  She runs ______
  fastly
  fast
  faster
  Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
  Rabbits run ______
  very fast
  fastly
  very fastly
  Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
  Remzi does his work ______
  careful
  carefully
  with careful
  İpucu
  He speaks fluently. = O (erkek) akıcı konuşur.
  Özne (He) + Fiil (speaks) + Zarf (well).
  He speaks English fluently. = O (erkek) İngilizceyi akıcı konuşur.
  Özne (He) + Fiil (speaks) + Dolaysız nesne (English) + Zarf (well).
  Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
  He washes ______
  properly the clothes
  proper the clothes
  the clothes proper
  the clothes properly
  Merve çok iyi yemek yapar.
  • cooks
  • is
  • Merve
  • very
  • well.
  • welly.
  Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
  She danced ______
  wonderful
  wonderfully
  with wonderful
  İpucu
  She danced wonderfully. = O (kadın) harika dans etti.
  Özne (she) + Fiil (danced) + Zarf (wonderfully)
  She danced wonderfully at her wedding. = O (kadın) düğünüde harika dans etti.
  Özne (she) + Fiil (danced) + Zarf (wonderfully) + Yer(at her wedding)
  Onlar mutluluk içinde yaşarlar.
  • live
  • are
  • they
  • living
  • happily.
  • happyly.
  Adjective Adverb Example
  Fast (çabuk, hızlı) Fast (çabuk/cak, hızlı/ca) She runs very fast
  Quick (hızlı) Quickly (hızlı/ca) She runs very quickly
  Slow (yavaş) Slowly (yavaş/ça) She walks slowly
  Fluent (akıcı) Fluently (akıcı) She speaks fluently
  Beautiful (güzel) Beautifully (güzel/ce) She sings beautifully
  Wonderful (harika) Wonderfully (harika) She dances wonderfully
  Good (iyi) Well (iyi/ce) She sings well
  Happy (mutlu) Happily (mutlu, mutluluk içinde) She lives happily
  Careful (dikkatli) Carefully (dikkatli/ce) He works carefully
  Fearless (korkusuz) Fearlessly (korkusuz/ca) He fights fearlessly
  =
  !
  Dinleyin
  İpucu
  Bir sonraki kelime