Simple Past - Geçmiş zaman
try Again
Tip1:hello
Lesson 89
Simple Past - Geçmiş zaman
The weather=Hava
was=idi
good=iyi
They=Onlar
were=idiler
at=-de
home=ev
İpucu
I am tired now. = Şimdi yorgunum
Now = Şimdi
Şimdiki zamandan bahsettiğimiz için 'am' kullanırız: Şimdi yorgunum
'Am' şimdiki zamanı (Present Tense) belirtir.
I was tired last night. = Dün gece yorgundum.
Last night = Dün gece, geçmiş zamandır. Bu yüzden 'was' kullanılır.
'Was' geçmiş zamandır (Past Tense).
İpucu
You are late. = Sen gecikiyorsun.
Şimdiki zamanda 'are' kullanırız.
You were late yesterday. = Sen dün geciktin.
Yesterday = Dün. Bu yüzden 'were' kullanırız.
Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
He ______
was
is
were
are
Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
Why ______
were
was
is
are
Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
They ______
was not
were not
are not
is not
Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
Merve ______
is not
were not
was not
did not
Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
They ______
were
was
are
did
'Geçen hafta neredeydin?' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
Where are you last week?
Where were you last week?
Where is you last week?
Where did you last week?
'Odamda değildim.' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
I not was in my room.
I were not in my room.
I was not in my room.
I am not in my room.
'Onlar tatildeydi.' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
We were on a holiday.
They was on a holiday.
They are on a holiday.
They were on a holiday.
'Dün hava nasıldı?' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
How was the weather tomorrow?
How was the weather yesterday?
How were the weather tomorrow?
How is the weather tomorrow?
'Uyuyordum.' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
I was sleeping.
I were sleeping.
I am sleeping
I was sleep
İNGİLİZCEYE ÇEVİRİN.
Onlar dün çok meşgullerdi.
İNGİLİZCEYE ÇEVİRİN.
Baban mühendis miydi?
İNGİLİZCEYE ÇEVİRİN.
O kötü bir adamdı.
Sınav zordu.
  • The exam
  • were
  • was
  • are
  • difficult.
  Peri konserde miydi?
  • Were
  • Was
  • Peri
  • at
  • on
  • the concert?
  Geniş zaman Geçmiş zaman
  I am was
  He is was
  She is was
  You are were
  We are were
  They are were
  İpucu
  Am, is = Was
  'Am' ve 'is' şimdi zaman fiil çekimleri, geçmiş zamanda 'was' a dönüşürler.
  Are = Were
  'Are' şimdi zaman fiil çekimlerii geçmiş zamanda 'were' e dönüşür.
  =
  !
  Dinleyin
  İpucu
  Bir sonraki kelime