Verbs in Simple Past - Geçmiş zamanda fiillerin kullanımı
try Again
Tip1:hello
Lesson 90
Verbs in Simple Past - Geçmiş zamanda fiillerin kullanımı
İpucu
=
'Past tense' (Geçmiş zaman) kipinde fiiller değişikliğe uğrar.
Live - Lived
Speak - Spoke
Use - Used
Study - Studied
Work - Worked
=
İngilizce düzensiz fiiller aşağıda göreceğiniz gibi farklı şekillerde değişiklik geçirir.
Örn: Tatlılar yedim. - I ate sweets.
Yemek - To eat
Yedim - Ate
Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
I ______
go
went
gone
goes
Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
I ______
was like
liked
likes
am like
Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
I ______
did cleaned
cleans
cleaned
was cleaned
Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
Yesterday, I ______
got up
get up
getting up
gotten up
Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
I ______
was washed
did washed
wash
washed
Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
I ______
have study
studied
studies
to studied
İNGİLİZCEYE ÇEVİRİN.
Dün yağmur yağdı.
'Geçen gece yemek pişirdim.' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
I cooked food last night.
I was cook food last night
I was cooked food last night.
I cooked food today.
İNGİLİZCEYE ÇEVİRİN.
Dün maçı biz kazandık.
'Seninle tanışmak istedim.' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
I want to meet you.
I wanted to meet you.
I was want to meet you.
I was wanted to meet you.
Dün arkadaşlarımızla buluştuk.
  • our
  • met
  • friends
  • meet
  • we
  • yesterday.
  Yemeği sevdim.
  • like
  • I
  • the food.
  • am
  • liked
  • me
  Pazar günü okula gittiler.
  • They
  • go
  • went
  • to school
  • goes
  • on Sunday.
  Remzi işini dün gece bitirdi.
  • finished
  • Remzi
  • last night.
  • her work
  • finish
  • his work
  Rıza anahtarlarını kaybetti.
  • Rıza
  • losed
  • keys.
  • lost
  • his
  • her
  'Aziz 2008'de yeni bir arada aldı.' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
  Aziz buy a new car in 2008.
  Aziz bought a new car in 2008.
  Aziz buyed a new car in 2008.
  Aziz brought a new car in 2008.
  'Dün yarışı onlar kazandı.' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
  They won the race yesterday.
  They win the race yesterday.
  They wined the race yesterday.
  They wins the race yesterday.
  'Dün parkta Rana'yla karşılaştım.' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
  I meet Rana in the park yesterday.
  I meeted Rana in the park yesterday.
  I met Rana in the park yesterday.
  I was meet Rana in the park yesterday.
  'O (erkek) dün benimle konuştu.' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
  He speaked to me yesterday.
  He was speak to me yesterday.
  He speaks to me yesterday.
  He spoke to me yesterday.
  Come Came
  Begin Began
  Bring Brought
  Buy Bought
  Break Broke
  Study Studied
  Build Built
  Catch Caught
  Come Came
  Go Went
  Do Did
  Drink Drank
  See Saw
  Eat Ate
  Drive Drove
  Sleep Slept
  Talk Talked
  Fall Fell
  Feel Felt
  Find Found
  Forget Forgot
  Give Gave
  Have Had
  Hold Held
  Know Knew
  Leave Left
  Lose Lost
  make made
  cook cooked
  write wrote
  speak spoke
  run ran
  say said
  send sent
  sell sold
  sing sang
  stand stood
  take took
  teach taught
  tell told
  think thought
  understand understood
  walk walked
  win won
  learn learnt
  cut cut
  hurt hurt
  put put
  set set
  quit quit
  shut shut
  =
  !
  Dinleyin
  İpucu
  Bir sonraki kelime