Berbentuk masa hadapan - I will
try Again
Tip1:hello
Lesson 91
Berbentuk masa hadapan - I will
Tip
Saya berjanji saya akan pergi ke sekolah esok = I promise that I will go to school tomorrow.
Dalam bentuk masa depan (future tense), kita bercakap tentang perkara-perkara yang belum selesai, dan akan mencapai perkara-perkara dalam masa akan datang. Dalam ayat ini, lita menggunakan \'will\'.
=


Sentiasa perlu ingat, apabila kita menggunakan 'will' perlu menggunakan kata kerja bentuk pertama.
'Saya akan pergi kerja esok.' Pilih penterjemahan Bahasa Inggeris yang betul.;
I will go to work tomorrow.
I will gone to work tomorrow.
I will went to work tomorrow.
I will goes to work tomorrow.
'Saya pasti anda akan suka dia (perempuan).' Pilih penterjemahan Bahasa Inggeris yang betul.;
I'm sure you can like her.
I'm sure you will like her.
I'm sure you are like her.
I'm sure you will liking her.
'Kami akan balik ke rumah esok.' Pilih penterjemahan Bahasa Inggeris yang betul.;
We were go home tomorrow.
We will go home tomorrow.
We will went home tomorrow.
We will goes home tomorrow.
'Dia akan pergi ke Sarawak pada tahun 2017.' Pilih penterjemahan Bahasa Inggeris yang betul.;
He will goes to Sarawak in 2017.
He go to Sarawak in 2017.
He will went to Sarawak in 2017.
He will go to Sarawak in 2017.
'Kami akan makan malam pada malam ini.' Pilih penterjemahan Bahasa Inggeris yang betul.;
We will have dinner tonight.
We have dinner tonight.
We will have to dinner tonight.
We did not have dinner tonight.
Pilih perkataan yang betul untuk mengisi tempat kosong.
She ______
will danced
will dance
will dances
will do dance
'Dalam ayat future tense, kata kerja selepas will tidak berubah, Sama ada kata nama adalah singural atau plural.'^~^'typefacestyle'
English Bahasa Melayu Short Form
i will dance Saya akan menari ill dance
you will dance anda akan menari youll dance
she will dance dia akan menari shell dance
he will dance dia akan menari hell dance
we will dance kita akan menari well dance
they will dance mereka akan menari theyll dance
Pilih perkataan yang betul untuk mengisi tempat kosong.
We ______
are watch
will watched
will watches
will watch
Pilih perkataan yang betul untuk mengisi tempat kosong.
I ______
asks
will asks
will ask
will asked
Pilih perkataan yang betul untuk mengisi tempat kosong.
They ______
will try to come
will try to came
will tried to come
will try to comes
Pilih perkataan yang betul untuk mengisi tempat kosong.
The train ______
leave
will leave
will left
will live
Menerjemahkan ke Bahasa Inggeris.
Pengajaran akan bermula pada pukul 8. / Kelas akan bermula pada pukul 8.
Menerjemahkan ke Bahasa Inggeris.
Saya akan membuka pintu.
Menerjemahkan ke Bahasa Inggeris.
Saya akan memandu ke stesen.
Menerjemahkan ke Bahasa Inggeris.
Saya akan membantu anda.
Menerjemahkan ke Bahasa Inggeris.
Mereka akan balik ke rumah.
Dia (perempuan) akan tinggal di rumah kami pada hari Ahad.
  • can
  • she
  • on Sunday.
  • at our place
  • stay
  • will
  Kami tidak akan meninggal pada keesokan harinya.
  • leave
  • will be
  • will
  • tomorrow.
  • we
  • not
  Mereka akan lewat untuk bekerja.
  • late
  • will
  • for work.
  • be
  • later
  • they
  Saya akan menjemput 50 orang.
  • invite
  • I am
  • invites
  • 50 people.
  • I will
  • 50 peoples.
  Kami akan sampai pada pagi esok.
  • tomorrow
  • reach
  • we will
  • morning.
  • reached
  • we can
  =
  !
  Dengar
  Tip
  Perkataan seterusnya