Berbentuk masa hadapan - Bentuk Kata Negatif dan menyoal
try Again
Tip1:hello
Lesson 92
Berbentuk masa hadapan - Bentuk Kata Negatif dan menyoal
Tip
She will not come with us. = Dia (perempuan) tidak akan datang dengan kami.
Dalam ayat future tense, untuk menunjukkan pasif, kita akan menambah not sebelum kata kerja.
=
Pilih perkataan yang betul untuk mengisi tempat kosong.
I ______
will not go
willn't go
will go not
will no go
Pilih perkataan yang betul untuk mengisi tempat kosong.
She ______
will leave not
will no leave
will not leave
will leave no
Tip
She will come with us. = Dia (perempuan) akan datang bersama dengan kami.
Will she come with us? = Adakah dia (perempuan) akan datang bersama dengan kami?
Soalan future tense menggunakan Will sebagai permulaan, bahagian lain dalam ayat tidak mengubah.
Pilih perkataan yang betul untuk mengisi tempat kosong.
______
You will be
Will be you
Will you be
Will be
Pilih perkataan yang betul untuk mengisi tempat kosong.
______
Will bring she
Will she bring
Will she brings
Do you bring
Pilih perkataan yang betul untuk mengisi tempat kosong.
______
Will they want
Will they wants
Will want they
Will do they want
'Anda tidak akan membantu dia (perempuan).' Pilih penterjemahan Bahasa Inggeris yang betul.;
Will you help her?
You not will help her.
You will help her not
You will not help her.
'Saya tidak akan menjemput dia (perempuan) ke parti.' Pilih penterjemahan Bahasa Inggeris yang betul.;
I can not invite her to the party.
I was not invite her to the party.
I will not invite her to the party.
I will invite her to the party.
'Adakah anda akan memanggil saya pada waktu malam?' Pilih penterjemahan Bahasa Inggeris yang betul.;
Will you call me at night?
Do you call me at night?
Will call you at night
You will call me at night?
'Saya tidak akan memberitahu sesiapa tentang rahsia anda.' Pilih penterjemahan Bahasa Inggeris yang betul.;
I will be not tell your secret to anyone.
I will not tell your secret to anyone.
I will tell your secret to anyone.
I do not tell your secret to anyone.
'Adakah anda akan sampai dalam masa?' Pilih penterjemahan Bahasa Inggeris yang betul.;
Do you reach on time?
Will you not reach on time?
Did you reach on time?
Will you reach on time?
Menerjemahkan ke Bahasa Inggeris.
Kita akan pergi berjalan-jalan.
Menerjemahkan ke Bahasa Inggeris.
Adakah kita akan melompat ke dalam sungai?
Menerjemahkan ke Bahasa Inggeris.
Saya tidak mahu bermain.
Menerjemahkan ke Bahasa Inggeris.
Bilakah kita akan tidur?
Menerjemahkan ke Bahasa Inggeris.
Kami tidak akan menangis lagi.
Saya tidak akan berkahwin dengan dia (perempuan).
  • will not
  • don't
  • I
  • marry
  • his.
  • her.
  Matahari akan terbit pada pukul enam.
  • be
  • the sun
  • at 6 o'clock.
  • rises
  • A sun
  • will rise
  Adakah ia akan bersalji pada Krismas?
  • on Christmas?
  • will it
  • snows
  • snow
  • snowing
  • does it
  Kami akan membeli permainan baru untuk anda.
  • a new toy.
  • we will
  • buys
  • you
  • we can
  • buy
  Mengapakah saya harus membantu anda?
  • why
  • I
  • do
  • will
  • you?
  • help
  =
  !
  Dengar
  Tip
  Perkataan seterusnya