Simple Past - Geçmiş zamanda olumsuz cümleler
try Again
Tip1:hello
Lesson 92
Simple Past - Geçmiş zamanda olumsuz cümleler
They=Onlar
were not=değillerdi
at=-de
home=ev
I=ben
was not=değildim
happy=mutlu
İpucu
=
Geçmiş zamanda 'to be' (olmak) fiili olan cümleleri olumsuz yapmak için 'was/were' sözcüklerinin ardından 'not' ekleriz.

Örn: The weather was not nice yesterday - Dün hava iyi değildi.
=
İpucu
Dün okuma gittim = I went to school yesterday.
Dün okuma gittim - geçmiş zaman cümlesidir

Bu yüzden 'go' fiilinin geçmiş zamanı olan 'went' kullanılır.
Dün okuma gitmedim. = I did not go to school yesterday.
Olumsuz cümlelerde fiilde bir değişiklik yapmayıp önüne 'did not' koyarız.
Past Simple Past Simple Negative
They went out They did not go out
He studied He did not study
I bought I did not buy
We saw We did not see
She played She did not play
Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
She ______
did not play
was not play
did not played
did play not
Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
We ______
did not went
did not go
was not go
were not went
Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
They ______
did not
was not
were not
do not
Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
The train ______
were not
did not
do not
was not
'O (erkek) dün gece TV izlemedi.' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
He did not watch TV last night.
He did not watched TV last night.
He was not watched TV last night.
He does not watch TV last night.
'Onlar sınıfı temizlemedi.' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
They did not cleaned the class room.
They were not cleaned the class room.
They did not clean the class room.
They were not clean the class room.
'Sen evde değildin.' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
You was not at home.
You do not at home.
You did not at home.
You were not at home.
'Geçen hafta İngiltere'de değildim.' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
I was not in England last week.
I did not in England last week.
I were not in England last week.
I am not in England last week.
'Hiçbir şey bilmiyordum.' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
I did not knew anything.
I did not know anything.
I knew not anything.
I was know anything.
İNGİLİZCEYE ÇEVİRİN.
Eve gitmek istemedim.
İNGİLİZCEYE ÇEVİRİN.
Onlar bizim eve gelmedi.
İNGİLİZCEYE ÇEVİRİN.
Siz orada değildiniz.
=
!
Dinleyin
İpucu
Bir sonraki kelime