Simple Past - Geçmiş zamanda soru cümleleri
try Again
Tip1:hello
Lesson 93
Simple Past - Geçmiş zamanda soru cümleleri
Were=müydüler?
they=onlar
busy=meşgul
Did=mı (yardımcı fiil)
you=sen
understand=anladın
İpucu
Onlar dün meşgul müydüler? = Were they busy yesterday?
Geçmiş zamanda temel fiilin 'to be' olduğu durumlarda 'to be' soru cümlesi 'was/were' ile başlar.
He/She - Was
They/we - Were
Dün gece TV izledin mi? = Did you watch TV last night?
Geçmiş zamanda 'did' ile başlayan soru cümleleriyle fiilin mastar hali kullanılır.
Past Simple Past Simple (Interrogative)
They went out Did they go out?
I bought a pen Did I buy a pen?
We saw her Did we see her?
She played hockey Did she play hockey?
They were outside Were they outside?
I was sick Was I sick?
He was at home Was he at home?
'Maçı kazandın mı?' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
Did you won the match?
Did you win the match?
Were you win the match?
Were you won the match?
'O (kadın) dün ofise gitti mi?' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
Did she go to the office yesterday?
Did she went to the office yesterday?
Was she go to the office yesterday?
Was she went to the office yesterday?
'Onlar dün senin evinde miydi?' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
Was they at your place yesterday?
Did they at your place yesterday?
Were they at your place yesterday?
Did they were at your place yesterday?
'Geçen yaz tatile gittin mi?' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
Did you go on a holiday last summer?
Did you went on a holiday last summer?
Were you go on a holiday last summer?
Were you went on a holiday last summer?
'Partiden keyif aldın mı?' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
Did you enjoyed the party?
Was you enjoy the party?
Were you enjoyed the party?
Did you enjoy the party?
İNGİLİZCEYE ÇEVİRİN.
Onlar araba satın aldılar mı?
İNGİLİZCEYE ÇEVİRİN.
Onlar okuldalar mı?
İNGİLİZCEYE ÇEVİRİN.
Onlar bizi sevdiler mi?
Onunla (kadın) tanıştık mı?
  • did
  • her?
  • meet
  • we
  • met
  • was
  Onun (kadın) ismini hatırladın mı?
  • you
  • remembered
  • did
  • were
  • remember
  • her name?
  Onları dün yok muydu?
  • was
  • they
  • were
  • absent
  • yesterday?
  • did
  Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
  ______
  Did
  Do
  Was
  Were
  Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
  ______
  Was
  Were
  Do
  Did
  =
  !
  Dinleyin
  İpucu
  Bir sonraki kelime