Will, Won't - Latihan
try Again
Tip1:hello
Lesson 93
Will, Won't - Latihan
Tip
Saya akan tidur esok = I will sleep tomorrow
Future tense perlu menggunakan will.
Saya tidak akan tidur esok = I will not sleep tomorrow
Future tense yang menggunakan will akan menambah not untuk menunjukkan negatif, kata kerja tidak mengubah.
'Saya tidak akan bekerja.' Pilih penterjemahan Bahasa Inggeris yang betul.;
I will not work.
I will work.
I not will work.
I will not do work.
'Saya tidak akan keluar.' Pilih penterjemahan Bahasa Inggeris yang betul.;
I will go not outside.
I don't will go outside.
I am not will go outside.
I will not go outside.
Tip
Will not -> Won't =
Ingat trengkas 'will not' adalah 'won't', kata nama dan kata ganti nama (I, you, he, they, Lutfi, Siti dan lain-lain) digunakan.
=
'Saya tidak akan menjawab telefon.' Pilih penterjemahan Bahasa Inggeris yang betul.;
I will answer the phone.
I won't answer the phone.
I will won't answer the phone.
I will do not answer the phone.
'Mereka telah tinggal di Paris selama bertahun-tahun - mereka tidak akan mahu meninggalkan tempat itu.' Pilih penterjemahan Bahasa Inggeris yang betul.;
They have lived in Paris for so many years - they will don't want to leave.
They have lived in Paris for so many years - they will want to leave.
They have lived in Paris for so many years - they won't want to leave.
They have lived in Paris for so many years - they not will want to leave.
'Saya akan tinggal di rumah, ia sedang hujan di luar.' Pilih penterjemahan Bahasa Inggeris yang betul.;
I will do stay at home, it's raining outside.
I will stay at home, it's raining outside.
I am not will stay at home, it's raining outside.
I will not stay at home, it's raining outside.
Pilih perkataan yang betul untuk mengisi tempat kosong.
Don't stay out too late, you ______
will
won't
won't will
didn't
Pilih perkataan yang betul untuk mengisi tempat kosong.
She ______
won't arrive
will arrive
were not arrived
won't not arrive
Pilih perkataan yang betul untuk mengisi tempat kosong.
He ______
will showed
won't shows
will shows
will show
Pilih perkataan yang betul untuk mengisi tempat kosong.
There ______
won't not be
won't be
will won't be
will be not
Pilih perkataan yang betul untuk mengisi tempat kosong.
The weather ______
wasn't
not will
won't
don't
Kami akan kembali ke sekolah pada jam 6 petang.
  • at 6 o'clock
  • school
  • in the evening.
  • we will
  • get back to
  • do
  Saya tidak akan dapat tiba tepat pada masanya.
  • able to
  • I
  • on time.
  • won't be
  • will won't be
  • arrive on time.
  =
  !
  Dengar
  Tip
  Perkataan seterusnya