Past continuous tense
try Again
Tip1:hello
Lesson 94
Past continuous tense
İpucu
Arda broke his leg when he was playing soccer. = Arda futbol oynarken bacağını kırdı.
Past simple geçmiş zaman kipi geçmişte tamamlanmış eylemler (broke) için kullanılır.
'Past Continuous' (geçmiş zamanda devamlılık) ise geçmişte bir süre boyunca devam etmiş olan ve başka eylemler tarafından kesintiye uğramış eylemler (was playing hockey) için kullanılır.
Bu durumda, Arda'nın futbol oynarken (bir süre devam etmiş bir eylem bacağı kırılmıştır. Futbol oynama eylemi o anda kesintiye uğramıştır.

'Past Continuous' (geçmiş zamanda devamlılık) yapısı şöyledir: 'was/were' + fiil +'-ing'.
=
Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
While I ______
was doing
did
done
was did
Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
We found an old box while we ______
dig
was digging
were digging
was digged
Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
While I ______
were having
had
was have
was having
Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
Maria ______
met
was met
was meeting
were meeting
Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
Rafael ______
arrive
arrived
was arriving
was arrived
'Mi hermana estaba haciendo mi trabajo cuando llegué a casa.' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
My sister did my work when I reached home.
My sister was doing my work when I reached home.
My sister is doing my work when I reached home.
My sister were doing my work when I reached home.
'Estaba tocando la guitarra en la fiesta ayer.' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
I was playing the guitar at the party yesterday.
I am playing the guitar at the party yesterday.
I were playing the guitar at the party yesterday.
I was play the guitar at the party yesterday.
'Yo estaba esperando para hablar con el director.' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
I were waiting to speak to the director.
I was waited to speak to the director.
I was wait to speak to the director.
I was waiting to speak to the director.
'Estaba lloviendo cuando llegué a casa.' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
It was raining when I reached home.
It was raining when I was reached home.
It was raining when I reach home.
It was raining when I was reaching home.
'Estábamos lavando ropas en el baño.' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
We were wash clothes in the bathroom.
We was washing clothes in the bathroom.
We were washed clothes in the bathroom.
We were washing clothes in the bathroom.
Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
Our neighbors ______
was staring
were staring
was stared
were stared
İNGİLİZCEYE ÇEVİRİN.
Dün gece parti yapıyorlardı.
Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
I ______
meet
was meet
met
was met
İNGİLİZCEYE ÇEVİRİN.
Ben bir hastanede çalışıyordum.
Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
They saw her when they ______
were going
was going
were went
were gone
Onlar bizimle mi konuşuyorlardı?
  • they
  • were
  • did
  • talking
  • talk
  • to us?
  Buluşmaya gitmiyorduk.
  • We were not
  • we did not
  • going
  • went
  • to the meeting.
  • gone
  Herkes konferansa katılıyordu.
  • Everyone
  • were going
  • was going
  • conference.
  • to attend
  • the conference.
  Dün bir pizza yiyordum.
  • was have
  • was having
  • was had
  • I
  • yesterday.
  • a pizza
  Dün gece uyumuyordum.
  • was not
  • sleeping
  • were not sleeping
  • I
  • last night.
  • slept
  =
  !
  Dinleyin
  İpucu
  Bir sonraki kelime