Present progressive as future
try Again
Tip1:hello
Lesson 94
Present progressive as future
टिप
What are you doing tomorrow evening? = तपाईं भोलि साँझ के गर्दै हुनुहुन्छ?
Present continuous or Present progressive tense बोलेको समय भईरहेको घटनाहरूको वर्णन गर्नको लागि प्रयोग गरिन्छ.
Present progressive tense is/am/are को अगाडि क्रिया (verb) मा -ing लगाएर बनाइन्छ.
=
तर Present Progressive tense भविष्य को कुरा गर्न पनि प्रयोग गरिन्छ.
'तपाईं भोलि साँझ के गर्दै हुनुहुन्छ?' को अंग्रेज़ीमा अनुवाद छनौट गर्नुहोस्.;
What are you do tomorrow evening?
What do you do tomorrow evening?
What are you doing tomorrow evening?
What do you doing tomorrow evening?
'म आज साँझ केही गरिराखेको छैन.' को अंग्रेज़ीमा अनुवाद छनौट गर्नुहोस्.;
I am not doing anything this evening.
I am not do anything this evening.
I don't do anything this evening.
I not doing anything this evening.
म यो शनिबार पार्टी गर्दैछु.
  • I am
  • have
  • this Saturday.
  • do
  • a party
  • having
  'के तपाई भोली केही गर्दै हुनु हुन्छ?' को अंग्रेज़ीमा अनुवाद छनौट गर्नुहोस्.;
  Are you doing anything tomorrow?
  Are you do anything tomorrow?
  Do you doing anything tomorrow?
  Do you do anything tomorrow?
  छुटेको शब्द छनौट गरेर, खाली ठाउँ भर्नुहोस्.
  I ______
  am visit
  am visiting
  will visiting
  do visit
  के तपाईं अर्को मंगलबार काम गर्दै हुनुहुन्छ?
  • next Tuesday?
  • work
  • do
  • working
  • are
  • you
  छुटेको शब्द छनौट गरेर, खाली ठाउँ भर्नुहोस्.
  We ______
  are having Tihar celebrations
  are have Tihar celebrations
  will having Tihar celebrations
  is have Tihar celebration
  म भोलि आफ्नो आमासंग एउटा प्रदर्शनीमा जादैछु.
  • I am
  • go
  • to an exhibition
  • do
  • going
  • with my mother tomorrow.
  डायलॉग सुन्नुस्
  Hi Sachin, What are you doing this evening?
  हाई सचिन, आज साँझ तिमी के गर्दै हो?


  I am studying for a test this evening.
  आज साँझ म एउटा परीक्षाको लागि पढैछु.


  Oh. And tomorrow?
  ओह. अनि भोली?


  I am not doing anything tomorrow.
  भोलि म केही गरिराखेको छैन.


  I am having a party at my place tomorrow evening. Do you want to come?
  म भोलि आफ्नो घरमा पार्टी गर्दै छु. के तिमी आउँन चाहन्छौं?


  Sure. See you tomorrow!
  अवश्य. भोलि भेट्छु !


  छुटेको शब्द छनौट गरेर, खाली ठाउँ भर्नुहोस्.
  I ______
  traveling to India
  am travel to India
  am traveling to India
  do traveling to India
  म भोलि ७ बजे निस्कनेछु.
  • leave
  • I am
  • at 7 PM yesterday
  • leaving
  • coming
  • at 7 PM tomorrow.
  'म आईतबार आफ्नो बुबासंग बैंक जादैछु.' को अंग्रेज़ीमा अनुवाद छनौट गर्नुहोस्.;
  I am go to the bank with my father on Sunday.
  I am going to the bank with my father on Sunday.
  I will going to the bank with my father on Sunday.
  I going to the bank with my father on Sunday.
  म आफ्नै बिजनेस शुरु गर्दैछु.
  • start
  • starting
  • my own
  • I am
  • business
  • do
  छुटेको शब्द छनौट गरेर, खाली ठाउँ भर्नुहोस्.
  ______
  Do you go
  Are you go
  Will you going
  Are you going
  के सचिन भोलि कार्यालय आउँछ?
  • Sachin
  • is
  • to office
  • come
  • coming
  • tomorrow?
  भोलि तिमी कति बजे आउँदै हो?
  • what time
  • you
  • come
  • are
  • coming
  • tomorrow?
  =
  !
  सुन्नुहोस्
  टिप
  अर्को शब्द