Because र so मा भिन्नता
try Again
Tip1:hello
Lesson 96
Because र so मा भिन्नता
टिप
I did not go to school because I was sick = म स्कुल गईन किनभने म बिरामी थिए.
कसैको पनि वाक्यमा 'because' को उपयोग कुनै कारणलाई दर्शाउनको लागि गरिन्छ.

Because = किनभने
=
'उसले उपहार पायो किनभने उसको जन्मदिन थियो.' को अंग्रेजीमा अनुवाद के हुन्छ ? ठीक विकल्प छनौट गर्नुहोस्.;
She got presents so it was her birthday.
She got presents because it was her birthday.
She got presents but it was her birthday.
She got presents then it was her birthday.
'हामी आज छिटो आयौं किनभने हाम्रो बैठक थियो.' को अंग्रेजीमा अनुवाद के हुन्छ ? ठीक विकल्प छनौट गर्नुहोस्.;
We came in early today because we had a meeting.
We came in early today so we had a meeting.
We came in early today but we had a meeting.
We came in early today that's why we had a meeting.
टिप
I lost my car keys, so I took a taxi = मैले कारको चाबी हराए, त्यसैले मैले टेक्सी लिए.
कुनै वाक्यमा 'so' प्रयोग त्यसबेला गरिन्छ, जब कुनै result लाई दर्शाउनु छ.

So = त्यसैले
=
छुटेको शब्द छनौट गरेर, खाली ठाउँ भर्नुहोस्.
My house isn't big ______
because
so
then
but
'नेहालाई फिल्म राम्रो लागेन त्यसैले उसले टिभी बन्द गरिदिइन. ' को अंग्रेज़ीमा अनुवाद छनौट गर्नुहोस्.;
Neha did not like the movie because she turned off the TV.
Neha did not like the movie then she turned off the TV.
Neha did not like the movie but she turned off the TV.
Neha did not like the movie so she turned off the TV.
छुटेको शब्द छनौट गरेर, खाली ठाउँ भर्नुहोस्.
I want to have a party, ______
because
so
but
then
छुटेको शब्द छनौट गरेर, खाली ठाउँ भर्नुहोस्.
The meeting will be on Saturday, ______
so
then
because
but
छुटेको शब्द छनौट गरेर, खाली ठाउँ भर्नुहोस्.
My sister cooks well, ______
so
because
but
so that
छुटेको शब्द छनौट गरेर, खाली ठाउँ भर्नुहोस्.
My house is small ______
but
so that
because
so
छुटेको शब्द छनौट गरेर, खाली ठाउँ भर्नुहोस्.
Her sister dances a lot, ______
So
then
because
but
'मेरी बहिनी जागा थि, त्यसैले म भित्र आउन पाए.' को अंग्रेजीमा अनुवाद के हुन्छ? ठीक विकल्प छनौट गर्नुहोस्.;
My sister was awake, because I could come inside.
My sister was awake, then I could come inside.
My sister was awake, but I could come inside.
My sister was awake, so I could come inside.
'मलाई शालिनी मनपर्दैन त्यसैले मैले उसलाई बोलाइन.' छुटेको शब्द छनौट गरेर, खाली ठाउँ भर्नुहोस्.;
I don't like Shalini, so I did not call her.
I don't like Shalini, because I did not call her.
I don't like Shalini, that I did not call her.
I don't like Shalini, then I did not call her.
'उसले रेस जीत्यो किनकि उ परिश्रमी थियो.' को अंग्रेजीमा अनुवाद के हुन्छ? ठीक विकल्प छनौट गर्नुहोस्.;
He won the race so he was hard working.
He won the race because he was hard working.
He won the race then he was hard working.
He won the race but he was hard working.
'उसले हामीलाई पार्टीमा बोलायो किनभने हामी राम्रो साथी हौं.' को अंग्रेजी मा अनुवाद के हुन्छ? सही विकल्प चुन्नुहोस्.;
She invited us for the party, so we are good friends.
She invited us for the party, but we are good friends.
She invited us for the party, because we are good friends.
She invited us for the party, that we are good friends.
=
!
सुन्नुहोस्
टिप
अर्को शब्द