Bezakan 'because' dan 'so'
try Again
Tip1:hello
Lesson 96
Bezakan 'because' dan 'so'
Tip
I did not go to school because I was sick. = Saya tidak pergi ke sekolah kerana saya sakit.
Dalam apa-apa ayat, because digunakan untuk menunjukkan sebab.

Because = Kerana
=
'Dia (perempuan) mendapat hadiah jadi kerana ia adalah hari jadinya.' Pilih penterjemahan Bahasa Inggeris yang betul.;
She got presents so it was her birthday.
She got presents because it was her birthday.
She got presents but it was her birthday.
She got presents then it was her birthday.
'Kami datang awal hari ini kerana kami ada mesyuarat.' Pilih penterjemahan Bahasa Inggeris yang betul.;
We came in early today because we had a meeting.
We came in early today so we had a meeting.
We came in early today but we had a meeting.
We came in early today that's why we had a meeting.
Tip
I lost my car keys, so I took a taxi. = Saya kehilangan kunci kereta saya, jadi saya menaiki teksi.
Dalam apa-apa ayat, 'so' digunakan untuk menghuraikan.
So = Jadi
=
Pilih perkataan yang betul untuk mengisi tempat kosong.
My house isn't big ______
because
so
then
but
'Aisyah tidak suka filem itu jadi dia mematikan TV.' Pilih penterjemahan Bahasa Inggeris yang betul.;
Aisyah did not like the movie because she turned the TV off.
Aisyah did not like the movie then she turned the TV off.
Aisyah did not like the movie but she turned the TV off.
Aisyah did not like the movie so she turned the TV off.
Pilih perkataan yang betul untuk mengisi tempat kosong.
I want to have a party, ______
because
so
but
then
Pilih perkataan yang betul untuk mengisi tempat kosong.
The meeting will be on Saturday, ______
so
then
because
but
Pilih perkataan yang betul untuk mengisi tempat kosong.
My sister cooks well, ______
so
because
but
so that
Pilih perkataan yang betul untuk mengisi tempat kosong.
My house is small ______
but
so that
because
so
Pilih perkataan yang betul untuk mengisi tempat kosong.
Her sister dances a lot, ______
such as
then
because
but
'Kakak saya bangun, jadi saya dapat masuk ke dalam.' Pilih penterjemahan Bahasa Inggeris yang betul.;
My sister was awake, because I could come inside.
My sister was awake, then I could come inside.
My sister was awake, but I could come inside.
My sister was awake, so I could come inside.
'Saya tidak suka Nurul, jadi saya tidak menelefonnya.' Pilih penterjemahan Bahasa Inggeris yang betul.;
I don't like Nurul, so I did not call her.
I don't like Nurul, because I did not call her.
I don't like Nurul, that I did not call her.
I don't like Nurul, then I did not call her.
'Dia memenangi perlumbaan kerana dia rajin bekerja.' Pilih penterjemahan Bahasa Inggeris yang betul.;
He won the race so he was hard working.
He won the race because he was hard working.
He won the race then he was hard working.
He won the race but he was hard working.
'Dia (perempuan) menjemput kami untuk ke parti, kerana kami adalah kawan baik.' Pilih penterjemahan Bahasa Inggeris yang betul.;
She invited us for the party, so we are good friends.
She invited us for the party, but we are good friends.
She invited us for the party, because we are good friends.
She invited us for the party, that we are good friends.
=
!
Dengar
Tip
Perkataan seterusnya