Interview - Bir iş görüşmesinde güçlü ve güçsüz yönler hakkında konuşmayı öğrenin
try Again
Tip1:hello
Lesson 98
Interview - Bir iş görüşmesinde güçlü ve güçsüz yönler hakkında konuşmayı öğrenin
İpucu
Strength = Güçlülük
Weakness = Zayıflık
\'What are your strengths and weaknesses?\' - İş görüşmelerinde sık karşılaşılan bir sorudur. Bugün bu soruya nasıl yanıt verileceğini öğreneceğiz.
Hard working Çalışkan
Diligent Gayretli
Creative Yaratıcı
Honest Dürüst
Loyal Sadık
Team player Takım oyuncusu
Organized Düzenli
Analytical Analitik
Self motivated Kendi kendini motive eden
Determined Kararlı
Çok çalışkanım.
  • I
  • a
  • working.
  • am
  • very hard
  • work.
  Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
  I am ______
  a very honest
  an very honest
  very honest
  the very honest
  'I am very loyal and honest.' Doğru Türkçe çeviriyi seçin:;
  Çok sadık ve dürüsttüm.
  Çok çalışkan ve dürüstüm.
  Çok sadık ve dürüstüm.
  Çok sadık ve dürüst olacağım.
  Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
  I am ______
  creatives
  a creative
  creative
  have creative
  Çok gayretli bir kişiyim.
  • am
  • a
  • I
  • very diligent
  • person.
  • have
  Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
  I am ______
  team player
  a team player
  having team player
  İNGİLİZCEYE ÇEVİRİN.
  Gayretli
  Diyalog
  What are your strengths?
  Güçlü yönleriniz nelerdir?


  I am very hard working and organized. I am very loyal and honest. I am a team player.
  Çok çalışkan ve düzenliyim. Sadık ve dürüstüm. Takım oyuncusuyum.


  I have=Sahibim
  Güçlü iletişim becerilerine sahibim.
  • good
  • communication skills.
  • am
  • have
  • I
  • having
  Çok sadığım.
  • am
  • a
  • I
  • diligent.
  • very
  • loyal.
  İpucu
  =
  Güçlü yönlerinizden bahsederken güçlü kişilik özelliklerinizin yanında, eğitiminiz ve önceki iş deneyimleriniz boyunca ortaya koyduğunuz 'hardworking, honest, diligent' gibi güçlü yönlerinizi belirtebilirsiniz.
  =
  I=ben
  have=sahibim
  strong knowledge=güçlü bilgi
  of=konusunda
  Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
  I ______
  am have strong
  have strong
  having strong
  was have strong
  I have=Sahibim
  a lot of=birçok
  experience=deneyim
  Satış ve pazarlamada birçok deneyimim var.
  • sales and marketing.
  • a lot of
  • I have
  • in
  • experience
  • I am having
  Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
  I ______
  have many experience
  have a lot of experience
  am having many experience
  have lot of experiences
  Diyaloğu dinleyin.
  What are your strengths?
  Güçlü yönleriniz nelerdir?


  I am very hard working and self motivated. I am very determined. I have good knowledge of sales and marketing.
  Çok çalışkanım ve kendi kendimi motive ederim. Çok kararlıyım. Satış ve pazarlama konularında derin bilgi sahibiyim.


  Great! What are your weaknesses?
  Harika! Zayıf yönleriniz nelerdir?


  İpucu
  =
  Sık sık yöneltilen bir sorudur: What are your weaknesses? Zayıf yönlerinizden bahsederken olumlu noktalar eklemeye gayret edin.
  =

  Sometimes, I end up spending too much time to get everything perfect. = Bazen her şeyi mükemmel olarak yerine getirmek için kendimi çok fazla vakit harcarken buluyorum.
  'Çok duygusalım.' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
  I am a very emotional.
  I am very emotional.
  I have very emotional.
  I am having very emotional.
  İpucu
  I sometimes go out of my way to help others. = Bazen diğerlerine yardım etmek için yolumdan sapıyorum.
  =
  Başkalarına yardım etmek zayıflık değil, iyi bir şeydir ama bazen sizi kendi yolunuzun dışına çıkaracak denli gereğinden fazla yardım ettiğinizi söylüyorsunuz. Bu bir zayıflık olarak kabul edilebilir.
  =
  !
  Dinleyin
  İpucu
  Bir sonraki kelime