Perbualan telefon
try Again
Tip1:hello
Lesson 99
Perbualan telefon
May I speak=Bolehkan saya bercakap
to=dengan
Pilih perkataan yang betul untuk mengisi tempat kosong.
______
May I am speak to
I may speak to
May I speak to
Am I speak to
Dengar dialog dengan teliti.
Hello, may I speak to Hamidah please?
Hello, bolehkah saya bercakap dengan Hamidah?


Speaking. What's up?
Sayalah, ada apa-apa?


Why weren't you answering the phone?
Mengapa anda tidak menjawab telefon sebelum ini?


Sorry about that. I was helping my mom in the kitchen.
Maaf tentang itu. Saya sedang membantu ibu saya di dapur sebelum ini.


'Hello, adakah Ramzi di sana?' Pilih penterjemahan Bahasa Inggeris yang betul.;
Hello, there is Ramzi?
Hello, is Ramzi there?
Hello, is Ramzi here?
Hello, is there Ramzi?
Dengar dialog dengan teliti
Hi! Is Salman there?
Hi! Adakah Salman di sana?


No, Salman is not at home. Who's calling?
Salman tidak ada di rumah. Siapakah yang memanggil?


This is Zul.
Saya ialah Zul.


Hi Zul. Can I take a message?
Hi Zul. Bolehkah saya mengambil mesej?


Yes, please. Please let her know that I won't be coming to office tomorrow.
Ya. Sila beritahu dia bahawa saya tidak akan datang untuk bekerja esok.


Pilih perkataan yang betul untuk mengisi tempat kosong.
______
Who
Whose
Who's
Whom
Bolehkah saya mengambil mesej?
  • a
  • take
  • I
  • bring
  • Can
  • message?
  'Saya cuba untuk menghubungi anda.' Pilih penterjemahan Bahasa Inggeris yang betul.;
  I was trying to call you.
  I was trying to call to you.
  I was trying to ring to you.
  I was tried to call you.
  Mengapa kamu memanggil saya?
  • were you
  • call
  • calling
  • to
  • me?
  • why
  'Bolehkah anda menelefon saya kemudian?' Pilih penterjemahan Bahasa Inggeris yang betul.;
  Are you call me after some time?
  Can you call me after some time?
  Did you call me after some time?
  Do you call me after some time?
  Is this=Adakah ini
  a good time=masa yang betul
  Tip
  Is this a good time to talk? = Adakah ini masa yang baik untuk bercakap?
  Apabila memberi panggilan, apabila ditanya sama ada pihak yang satu lagi senang untuk bercakap, supaya tidak mengganggu kerja-kerja orang lain.
  Hope I am not disturbing you. = Harap saya tidak mengganggu anda.
  Adakah ini masa yang baik untuk bercakap?
  • good time
  • this
  • Is
  • to talk?
  • the
  • a
  Menerjemahkan ke Bahasa Inggeris.
  Bolehkah saya tahu siapa yang memanggil?
  Pilih perkataan yang betul untuk mengisi tempat kosong.
  Can you ______
  call me after time?
  call to me after some time?
  call me after sometimes?
  Dengar dialog dengan teliti.
  Hi, how are you? Is Tahir there?
  Hi, apa khabar? Adakah Tahir di sana?


  Speaking. What's up?
  Ya, saya bercakap. Ada apa-apa?


  Why did you not answer the phone?
  Mengapa kamu tidak menjawab telefon sebelum ini?


  Oh, Sorry about that. I was helping my mom in the kitchen.
  Oh, maaf tentang itu. Saya sedang membantu ibu saya di dapur sebelum ini.


  That's all right.
  Tidak apa.


  Tell me.
  Beritahu saya.


  I was thinking, we could go out on Saturday.
  Saya sedang berfikir, bolehkah kita keluar pada hari Sabtu.


  Sounds good. Where should we go?
  Idea yang baik. Manakah kita harus pergi?


  I was thinking about watching a movie.
  Saya mahu menonton filem.


  Saya akan menghubungi anda semula kemudian.
  • call you back
  • will
  • after
  • some time.
  • sometimes.
  • I
  Pilih perkataan yang betul untuk mengisi tempat kosong.
  Can I ______
  call you back
  call back to you
  do a call back
  will call you back
  =
  !
  Dengar
  Tip
  Perkataan seterusnya