Hello English
Hello English

which cricketer do you like (a)virat kohli (b) ms dhoni (c)suresh raina (d)ajinkya rahanea (e)yuvraj singh (f)hardik pandya (g)shikhar dhavan (h)rohit sharma (i)ravindra jadeja (j)r ashwin (k)bumrah (l)k jadhav

July 11, 2017
#$%@4-
10
l like ms dhoni
5 Upvotes 3 Downvotes July 13, 2017
6
(a)
4 Upvotes 2 Downvotes July 26, 2017
2
l like virat kohli.
3 Upvotes 2 Downvotes December 06, 2017
0
I like, (f) hardik pandya.
4 Upvotes 3 Downvotes July 12, 2017
1
I like (f) Hardik Pandya.
4 Upvotes 3 Downvotes July 12, 2017
1
i like ms dhoni
1 Upvotes 1 Downvotes October 03, 2017
0
I like Virat Kohli
1 Upvotes 1 Downvotes January 14, 2018
0
I like Ms dhoni
3 Upvotes 3 Downvotes July 26, 2017
2
i like (d)
3 Upvotes 4 Downvotes July 11, 2017
5
(a) Virat Kohli
2 Upvotes 3 Downvotes June 12, 2018
0
which cricketer do you like (a)virat kohli (b) ms dhoni (c)suresh raina (d)ajinkya rahanea (e)yuvraj singh (f)hardik pandya (g)shikhar dhavan (h)rohit sharma (i)ravindra jadeja (j)r ashwin (k)bumrah (l)k jadhav
l like ms dhoni

Check out these dictionary words