Hello English
Hello English

Shabdo ka bhi tapaman hota hai.... ye sukun bhi dete hai aur jala bhi dete hai ...

April 21, 2019
js Prajapati
9
Right.. Good thought
10 Upvotes 1 Downvotes April 21, 2019
0
Hahaha.... Great thought....
7 Upvotes 1 Downvotes April 21, 2019
1
Good Thought
7 Upvotes 1 Downvotes April 21, 2019
0
Yummu... Aapki shabd mjhe srf aur srf sukun de rha hai..
7 Upvotes 1 Downvotes April 21, 2019
1
lajawab Excilent thought
6 Upvotes 1 Downvotes April 21, 2019
0
wow dear .... nice thought ....
5 Upvotes 1 Downvotes April 24, 2019
1
Wooow superb dear Excellent.....
5 Upvotes 1 Downvotes April 23, 2019
0
Sweta wonderful thought
3 Upvotes 1 Downvotes July 21, 2019
0
wow awesome thought dear I like it....
3 Upvotes 1 Downvotes July 22, 2019
1
Shabdo ka bhi tapaman hota hai.... ye sukun bhi dete hai aur jala bhi dete hai ...
Right.. Good thought

Check out these dictionary words