Hello English
Hello English

Ek samajhdar Bujurg Ki Maut ka matlab hota hai Ek bahut badi library Jal kar Rakh hona

July 14, 2019
#$%@4-
9
yup!:-)
8 Upvotes 1 Downvotes July 14, 2019
1
yes correct.
8 Upvotes 1 Downvotes July 14, 2019
0
right
8 Upvotes 2 Downvotes July 14, 2019
0
thanks to all my dear and near friends
7 Upvotes 2 Downvotes July 14, 2019
1
Exactly. .
6 Upvotes 1 Downvotes July 14, 2019
0
hmmmmmm
6 Upvotes 1 Downvotes July 14, 2019
4
Right
5 Upvotes 1 Downvotes July 14, 2019
0
Right.
4 Upvotes 1 Downvotes July 14, 2019
0
yup !!
3 Upvotes 1 Downvotes July 16, 2019
2
Ek samajhdar Bujurg Ki Maut ka matlab hota hai Ek bahut badi library Jal kar Rakh hona
yup!:-)

Check out these dictionary words