Hello English
Hello English
Posted On : Oriya lesson 237

how we don't use can instead of may

February 24, 2022
Abinash Begraiborigummanoriguma
2
May is used when we want to seek permission before taking action and it's more polite in compare to 'can' which shows that you will do even if you don't have permission and it shows informal as well. Here is the response in odiya too. ମେ ’ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଅନୁମତି ମାଗିବାକୁ ଚାହିଁଥାଉ ଏବଂ 'କ୍ୟାନ୍' ତୁଳନାରେ ଏହା ଅଧିକ ଭଦ୍ର ଅଟେ ଯାହା ଦର୍ଶାଏ ଯେ ତୁମର ଅନୁମତି ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ତାହା କରିବ ଏବଂ ଏହା ଅନ inform ପଚାରିକ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଏ |
4 Upvotes 1 Downvotes February 24, 2022
0
'May' ku aame aagyan nebaku use karuchanti jaha politeness janauchi. Aau 'can' ku aame informal type use karuchu jahare aame kahara bhi aagyan paiba ku apekhya karunu
4 Upvotes 1 Downvotes February 24, 2022
0
how we don't use can instead of may
May is used when we want to seek permission before taking action and it's more polite in compare to 'can' which shows that you will do even if you don't have permission and it shows informal as well. Here is the response in odiya too. ମେ ’ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଅନୁମତି ମାଗିବାକୁ ଚାହିଁଥାଉ ଏବଂ 'କ୍ୟାନ୍' ତୁଳନାରେ ଏହା ଅଧିକ ଭଦ୍ର ଅଟେ ଯାହା ଦର୍ଶାଏ ଯେ ତୁମର ଅନୁମତି ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ତାହା କରିବ ଏବଂ ଏହା ଅନ inform ପଚାରିକ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଏ |

Check out these dictionary words