Hello English
Hello English
turkish LESSONS


Possesives - Where is my book?
Learn to ask 'Where do you live?'
Learn to ask 'Where do you work?'
Learn to describe one's room
Learn about the names of the 'buildings of a city' in English
Learn to describe a place
Prepositions of Place (III): Practice exercise
Learn the usage of: There is and there are
Learn to describe an object's location and placement
Describing a place (II)
Learn the 'names of various shops' in English (grocery, patisserie, butcher's shop, etc.)
Learn shopping conversations
Learn the difference between: this, that, these, those
Asking about quantity: How much and How many
Asking about prices
Learn the correct usage of uncountable nouns
Countable vs Uncountable Nouns.
Learn the correct usage of 'A' and 'Any' in English
Some vs Any
Articles: a, an, the
What do you do? : Meslekler hakkında konuşmayı öğrenin
Present tense practice
İngilizcede günlük rutinlerden bahsetmeyi öğrenin
Saati sormayı ve söylemeyi öğrenin
Zevklerinizi ve tercihlerinizi söylemeyi öğrenin
Yemekle ilgili konuşmalar
'Recipe' (tarif) vermeyi ve okumayı öğrenin
Restaurant: 'Imperatives' (emir cümleleri) üzerine alıştırma yapın
Imperatives: Bir restoran konuşması
'Have got' (sahip olmak) üzerine alıştırma yapın
Learn Ordinal Numbers (First, Second Third etc.)
Haftanın günlerini ve kullanımlarını öğrenin
'Let's' (Yapalım, gidelim vb.) kullanımı
Present Progressive & Continuous Tense
Adverbs of frequency (Never, Often, Sometimes, Always etc.)
Adverbs of manner - quickly, slowly, well, fast, etc.= Durum zarfları - çabuk, yavaş, iyi, hızlı vb.
'Can' (-ebilmek) fiilinin kullanımı
Hobbies: 'Hobbies' (Hobiler) hakkında konuşmayı öğrenin
Simple Past - Geçmiş zaman
Verbs in Simple Past - Geçmiş zamanda fiillerin kullanımı
Geçmiş olaylar hakkında konuşmayı öğrenin
Simple Past - Geçmiş zamanda olumsuz cümleler
Simple Past - Geçmiş zamanda soru cümleleri
Past continuous tense
Interview - Bir iş görüşmesinde neler söylemeniz gerektiğini öğrenin
Interview - Bir iş görüşmesinde meslekler hakkında konuşmayı öğrenin
Interview - Bir iş görüşmesinde nitelikler hakkında konuşmayı öğrenin
Interview - Bir iş görüşmesinde güçlü ve güçsüz yönler hakkında konuşmayı öğrenin
Salary- Maaş hakkında konuşmayı öğrenin
Soru cümleleri üzerine alıştırma yapın.
'How' soruları
Hava durumu hakkında konuşmak
Karşılaştırmalar
En Üstünlük Derecesi
Edat: Like
Geçmiş Zaman Kipi: Düzensiz Fiiller
Alıştırma: Geçmiş Zaman Kipi - Was, Were
İyelik Sıfatları - My, your, his, her, their, our etc.
İş görüşmesi - İş değiştirme nedeni
Gelecekten bahsetmek - I will
Gelecekten bahsetmek - Soru ve olumsuz cümle kurmak
Alıştırma - Will, Won't
Gelecek zaman için şimdiki zaman kipini kullanmak
'Going to' ile gelecek zaman
'Because' & 'so' arasındaki fark
Dönüşümlü Zamirler - Myself, Himself, Yourself
Adres sormak
Telefonda İngilizce konuşmak
Planlardan bahsetmek
Filmlerden bahsetmek
Bir kimsenin sağlığı hakkında İngilizce konuşmak
Bir kimseyi tebrik etmeyi öğrenmek
Şimdiki zaman alıştırması
Hafta sonu planları
E-mail: E-posta yazmayı öğrenin
E-mail: İzne çıkma talebi yazmayı öğrenin - Leave Application
Go, get, have fiillerinin kullanımı ve farkları
Zaman zarfları (çeşitli biçimler) - In, on, at
Yer zarfları (çeşitli biçimler) - At, to, in, on
Bağlaçlar (And, But, Or)
Bağlaçlar (And, as well, too)
Gereklilik ve zorunluluk fiilleri: Would, shall, will, can, could
Tanımlık alıştırması - A, an, the
Koşul cümlelerinde 'if' (eğer) ve 'when' (ne zaman) kullanımı
Zaman zarfları - Overnight, right now, yesterday, today, tomorrow
Yardımcı fiil olarak 'do'
Kişisel bilgiler ve iş görüşmesi alıştırması
Mutluluk ve hayal kırıklığı ifade etmek
Etken ve edilgen çatı
Miktar belirleyiciler: Little/ a little, few/ a few
Alıştırma: A lot of, a little, a few, too many, too much, enough
Tanımlıklar - A, an, the
's, is,has kullanımı
Edatlar: On, about, to, for, with
Edilgen Çatı: Past Tense
Cumartesi günü planım
'Like' (sevmek) ve 'Would like' (istemek) arasındaki farkı öğrenin
İlgi zamirleri: Who, that, which,whose, where, when, what, why, whom
Yakın geçmiş zaman (olumlu)
Go, do, play (gitmek, yapmak, oynamak) kullanımı alıştırması